Uusia työkaluja sepelvaltimotaudin riskinarviointiin

Varhaisen sydäninfarkti- ja koronaarikuoleman riskin ennaltaehkäisevä hoito on edelleen yksi suurimmista lääketieteen tehtävistä. Ehkäisevät hoidot koostuvat tyypillisesti lääkehoidoista ja elämäntapaan liittyvistä muutoksista. Nykyään yhä useammin puhutaan hoidon yksilöllisestä suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sepelvaltimotaudin ehkäisyn ja hoidon kulmakivenä ovat pitkään olleet statiini- ja aspiriinilääkitys. Tämän sinänsä yksinkertaisen ja helposti toteutettavissa olevan hoidon merkittävin ongelma on pitkäaikaisen hoitomyöntyvyyden … Continue reading Uusia työkaluja sepelvaltimotaudin riskinarviointiin