Nuorten CLL-potilaiden ensilinjan hoito

Matthew S. Davids | Joulu 2017 | |

Matthew S. Davids
Associate Director, Center for Chronic Lymphocytic Leukemia,
Dana-Farber Cancer Institute, Boston,
Assistant Professor of Medicine,
Harvard Medical School, USA

Vuonna 2016 RESONATE-2 -tutkimus osoitti, että ibrutinibi, Imbruvica, voi toimia ensilinjan hoitona yli 65-vuotiailla CLL-potilailla. Matthew S. Davids esittelee videolla monikeskustutkimuksen tuloksia, jossa ibrutinibi-hoito yhdistettiin FCR:än (fludarabiini/syklofosfamidi/rituksimabi).