Nodulaarisen lymfosyyttivaltaisen Hodgkinin lymfooman hoito

Roosa Prusila | Heinä 2018 | Onkologia ja Hematologia |

Roosa Prusila
LK, lääketieteen opiskelija
Oulun yliopisto,
Syövän ja translationaalisen
lääketieteen tutkimusyksikkö,
Medical Research Center, Oulu

Nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL) on harvinainen, ei-klassinen Hodgkinin lymfooma, joka vastaa noin 5 % kaikista Hodgkinin lymfoomista.1 NLPHL on miehillä kolme kertaa yleisempi kuin naisilla ja aikuisille tyypillinen sairastumisikä on 30–35 vuotta.2 NLPHL on taudinkuvaltaan indolentti. Kahdenkymmenenkolmen potilaan sarjassa mediaani elossaoloaika oli 16 vuotta ilman syöpähoitoja.3

Tauti eroaa merkittävästi muista Hodgkinin lymfoomista taudinkulultaan ja biologialtaan. NLPHL:ssa kasvainsolut ovat CD20-positiivisia. Taudinkuvalle on tyypillistä myöhäiset ja joskus useat relapsit, jotka ovat kuitenkin usein hoidettavissa remissioon.2 NLPHL:n aiheuttama kuolema on harvinainen. Tautikuolema johtuu usein transformoitumisesta toiseksi lymfoomaksi, kuten diffuusiksi suurisoluiseksi B-solulymfoomaksi.4

Hoitojen myöhäishaitat ovat suuri ongelma
NLPHL-potilaat on tyypillisesti hoidettu samoilla hoidoilla kuin klassiset Hodgkinin lymfooma -potilaat. Näillä hoidolla täydellinen hoitovaste on mahdollista saavuttaa jopa yli 95 %:lla potilaista.5 Hoitojen myöhäishaitat ovat kuitenkin iso kliininen ongelma. Erään tutkimuksen mukaan valtaosa NLPHL-potilaista kuolee sydänsairauteen tai sekundaariseen maligniteettiin, joka on usein seurausta lymfoomahoidoista.4 On myös kuvattu potilassarja, jossa hoidon myöhäisvaikutukset aiheuttavat enemmän kuolemia kuin itse syöpäsairaus.6 Tämän vuoksi NLPHL-potilaille pitäisi löytää hoito, joka on riittävän tehokas, mutta samalla myöhäishaittojen riski voitaisiin minimoida.

Taudin CD20-positiivisuus mahdollistaa vasta-aine rituksimabin käytön hoidossa, ja rituksimabin käytöstä on saatu hyviä tuloksia sekä ensilinjan hoidossa että relapoituneissa ja muulle hoidolle refraktaareissa tapauksissa.7 Non-Hodgkinin lymfooman hoitojen käyttämisestä NLPHL-potilailla on vielä vähän kokemusta. R-CHOP-hoidosta on julkaistu 59 potilaan sarja, jossa 5 ja 10 vuoden progressiovapaa elinaika oli 88,5 % ja 59,3 %.8

R-bendamustiinilla mahdollista saavuttaa hyviä hoitotuloksia
Bendamustiini on solunsalpaaja, jota käytetään indolenttien lymfoomien, esimerkiksi follikulaarisen lymfooman, hoidossa. Merkittävä etu bendamustiinin käytössä on se, että sen avulla on mahdollista välttää antrasykliinien aiheuttamat sydänhaitat. Bendamustiinin käyttöön ei ole yhdistetty merkittäviä myöhäishaittoja. Yleisin sivuvaikutus on myelosuppressio ja infektiot.9 Aikaisempia tutkimuksia R-bendamustiinin käytöstä NLPHL:n hoidossa ei ole julkaistu. Omassa retrospektiivisessä tutkimuksessamme havaitsimme, että R-bendamustiini on hyvin siedetty ja tehokas hoitovaihtoehto NLPHL:n hoidossa. Kahdeksan potilaan aineistossamme kaikki potilaamme saavuttivat täydellisen hoitovasteen. Mediaani seuranta-aika oli 34 kuukautta ja yhdenkään potilaan tauti ei edennyt seurannassa.10 Tutkimuksessamme totesimme, että R-bendamustiini on lupaava kandidaatti NLPHL:n hoitoon. Jatkossa tarvitaan lisätutkimuksia isommilla potilasaineistoilla tutkimustulosten varmistamiseksi ja optimaalisimman hoitomuodon löytämiseksi. 

Yhteenveto

Nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodginin lymfooma on harvinainen Hodgkinin lymfooman alatyyppi. Taudin ennuste on erinomainen ja taudinkulku poikkeaa merkittävästi muista Hodgkinin lymfoomista. NLPHL on CD20-positiivinen, toisin kuin muut Hodgkinin lymfoomat. Tämä mahdollistaa vasta-aine rituksimabin käytön hoidossa. Vakiintunutta hoitomuotoa ei ole ja usein potilaat hoidetaan samoin kuin muut Hodgkinin lymfoomat. Näillä hoidoilla on kuitenkin runsaasti myöhäishaittoja, ja kun otetaan huomioon taudin hyvä ennuste, pitäisi hoitojen myöhäishaittojen riski pyrkiä minimoimaan. Tutkimuksessamme osoitimme, että R-bendamustiini on tehokas hoito nodulaarista lymfosyyttivaltaista Hodgkinin lymfoomaa sairastavilla potilailla.

Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia.

Lähteet

1. Fanale M. Lymphocyte-predominant hodgkin lymphoma: What is the optimal treatment? Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2013;2013:406-413. 2. McKay P, Fielding P, Gallop-Evans E, Hall GW, Lambert J, Leach M, Marafioti T, McNamara C. Guidelines for the investigation and management of nodular lymphocyte predominant hodgkin lymphoma. Br J Haematol 2016;172(1):32-43. 3. Lukes RJ, Butler JJ, Hicks EB. Natural history of hodgkin’s disease as related to its pathologic picture. Cancer 1966;19(3):317-344. 4. Xing KH, Savage KJ. Modern management of lymphocyte-predominant hodgkin lymphoma. Br J Haematol 2013;161(3):316-329. 5. Nogova L, Reineke T, Brillant C, Sieniawski M, Rüdiger T, Josting A, Bredenfeld H, Skripnitchenko R, Müller RP, Müller-Hermelink HK, Diehl V, Engert A. Lymphocyte-predominant and classical hodgkin’s lymphoma: A comprehensive analysis from the german hodgkin study group. J Clin Oncol 2008;26(3):434-439. 6. Diehl V, Sextro M, Franklin J, Hansmann ML, Harris N, Jaffe E, Poppema S, Harris M, Franssila K, van Krieken J, Marafioti T, Anagnostopoulos I, Stein H. Clinical presentation, course, and prognostic factors in lymphocyte-predominant hodgkin’s disease and lymphocyte-rich classical hodgkin’s disease: Report from the european task force on lymphoma project on lymphocyte-predominant hodgkin’s disease. J Clin Oncol 1999;17(3):776-783. 7. Schulz H, Rehwald U, Morschhauser F, Elter T, Driessen C, Rüdiger T, Borchmann P, Schnell R, Diehl V, Engert A, Reiser M. Rituximab in relapsed lymphocyte-predominant hodgkin lymphoma: Long-term results of a phase 2 trial by the german hodgkin lymphoma study group (GHSG). Blood 2008;111(1):109-111. 8. Fanale MA, Cheah CY, Rich A, Medeiros LJ, Lai CM, Oki Y, Romaguera JE, Fayad LE, Hagemeister FB, Samaniego F, Rodriguez MA, Neelapu SS, Lee HJ, Nastoupil L, Fowler NH, Turturro F, Westin JR, Wang ML, McLaughlin P, Pinnix CC, Milgrom SA, Dabaja B, Horowitz SB, Younes A. Encouraging activity for R-CHOP in advanced stage nodular lymphocyte predominant hodgkin lymphoma. Blood 2017. 9. Martin P, Barr PM, James L, Pathak A, Kahl B. Long-term safety experience with bendamustine for injection in a real-world setting. Expert Opin Drug Saf 2017;16(6):647-650. 10. Prusila REI, Haapasaari KM, Marin K, Pollari M, Soini Y, Vornanen M, Karjalainen-Lindsberg ML, Turpeenniemi-Hujanen T, Kuittinen O. R-bendamustine in the treatment of nodular lymphocyte-predominant hodgkin lymphoma. Acta Oncol 2018:1-3.