Finnish Prehospital Stroke Scale (FPSS) tunnistaa trombektomia- ja liuotuskandidaatin

Jyrki Ollikainen | Loka 2018 | Psykiatria ja Neurologia |

Jyrki Ollikainen
Erikoislääkäri
Neurologia, Tays

Heikki Janhunen
Erikoislääkäri
Akuuttilääketiede, K-SKS

Juho Tynkkynen
Erikoistuva lääkäri (neurologia)
Radiologia, KHKS

Kalle Mattila,
Erikoislääkäri
Akuuttilääketiede, Tyks

Minna Hälinen
Erikoislääkäri
Neurologia, K-SKS

Niku Oksala
Ylilääkäri, professori
Kirurgia, Tays, Tampereen yliopisto

Satu-Liisa Pauniaho
Ylilääkäri
Päivystys, Tays

Merkittävin aivoinfarktin ennusteeseen vaikuttava tekijä on tukoksen syntymisestä tukoksen avautumiseen kuluva aika.1 Ajoissa annettu laskimonsisäinen liuotushoito avaa hyvin pienehköjen aivovaltimoiden tukoksia, mutta huonosti suurten aivovaltimoiden tukoksia (large vessel occlusion, LVO). Aivojen suurimman valtimon, keskimmäisen aivovaltimon (MCA) tyvihaaran (M1) tukoksen 3 kk kuolleisuus on liuotushoidon jälkeen 32 %, vain 18 % toipuessa omatoimiseksi.2 

Vain yliopistosairaaloissa toteutettavassa mekaanisessa trombektomiassa (MTR) tukos avataan valtimoon viedyllä toimenpidekatetrilla. Hoidon kustannusvaikuttavuus on osoitettu M1:n sekä sisemmän kaulavaltimon (ICA) trombeissa.3 Vaikuttavuus on kääntäen verrannollinen hoitoviiveeseen. Nopea keskussairaalan läpimenoaika tai suora siirto ohi keskussairaalan yliopistosairaalaan edellyttävät LVO:n tunnistamista jo ensihoidon kohdatessa potilaan. Aiemmin julkaistut LVO:n tunnistamiseen tarkoitetut ensihoidon työkalut ovat monimutkaisia, eivätkä tunnista liuotushoitoon soveltuvia pienten aivovaltimoiden tukoksia.

Kandidaattien tunnistaminen
Ensihoito ja hätäkeskukset tunnistavat maailmanlaajuisesti akuuttia aivoverenkiertohäiriötä neljän oireen perusteella: kasvojen toispuolisuus, raajan heikkous, puheen vaikeus ja näkökyvyn heikentyminen. Noin 70 % MTR:sta kohdistuu M1-trombiin, joka aiheuttaa tyypillisesti pään ja katseen kääntymisen (conjugated gaze deviation, CED) toispuolihalvauksesta poispäin. Katseen käännön liittyminen M-trombissa lähes säännönmukaisesti syvään toispuolihalvaukseen vapauttaa muut neljä oiretta liuotuskandidaatin tunnistamiseen. Siten FPSS tunnistaa myös pienen valtimon tukoksen, jonka oire voi olla vain toisen suupielen roikkuminen (Taulukko 1).

Retrospektiivisessä (n=856) peräkkäisen liuotuskandidaatin kohortissa sairaalaan tullessa määritetyn NIHSS (The National Institutes of Health Stroke Scale) -tutkimussarjan osiot  suhteutettiin CT-angiografian löydöksiin. Löydösten yhteys analysoitiin Random forest- ja devianssianalyyseillä. 23 %:lla aivoinfarkteista todettiin LVO. FPSS:n spesifisyys LVO:lle oli 91,2 % (89,3–93,5). Sensitiivisyys oli hyvä nimenomaan niille tukoksille (ICA, M1), joissa MTR:n kustannusvaikuttavuus on osoitettu (Taulukko 2).

FPSS on ensimmäinen MTR-kandidaatin lisäksi liuotuskandidaatin tunnistava ensihoidon työkalu. Yksinkertaisuutensa vuoksi se on sovellettavissa jopa 112-puhelussa, jolloin hätäkeskuspäivystäjä lisää aiempaan kysymyssarjaan vielä yhden: ”Hakeutuuko katse poispäin halvaantuneesta puolesta?” Vastaus ”kyllä” voi perustella ilmasiirron esimerkiksi Inarista Tromssaan tai maamme länsirannikolta Uumajaan.

Joku totesi, että eihän FPSS ole mitenkään ihmeellinen, kun siinä on uutena ainoastaan tuo katseen kääntö. Juuri siinä onkin koko jutun clou: FPSS on yksinkertainen.

Lähteet

1. Mazighi M, Meseguer E, Labreuche J, et al. Dramatic recovery in acute ischemic stroke is associated with arterial recanalization grade and speed. Stroke 2012 Nov;43(11):2998-3002. 2. Shobha N, Bal S, Boyko M, et al. Measurement of length of hyperdense MCA sign in acute ischemic stroke predicts disappearance after IV tPA. J Neuroimaging 2014 Jan-Feb;24(1):7-10. 3. Boudour S, Barral M, Gory B, et al. A systematic review of economic evaluations on stent-retriever thrombectomy for acute ischemic stroke. J Neurol 2018 Feb 1 . [Epub ahead of print].