EADV 2018: Tulevaisuuden haasteet atooppisen ekseeman hoidossa

BestPractice | Marras 2018 | EADV 2018 |

Atooppisen ekseeman hoitoon on tulossa uusia mahdollisuuksia. Se tuo mukanaan uusia haasteita itse hoitoihin, mutta myös potilaiden, sairaanhoitajien ja lääkäreiden kouluttamiseen uusien hoitomuotojen käyttöönotossa. Toinen tärkeä teema on biologiset lääkkeet. Osa potilaista tarvitsee biologisia hoitoja, mutta miten heidät tunnistetaan, ja milloin on oikea aika kyseiselle hoitomuodolle. Kuuntele, mitä haasteita professori ja johtava ylilääkäri Christian Vestergaard, Dermatologian laitokselta, Aalborgin yliopistollisesta sairaalasta näkee tulevaisuuden tuovan.