Passiivinen tupakointi ja nivelreuman riski

Anna Karin Hedström | Marras 2018 | |

Anna Karin Hedström
LT
Institutet för miljömedicin (IMM),
Karolinska institutet,
Ruotsi

Nivelreuma on systeeminen tulehdussairaus, jonka tyyppilöydöksiä ovat nivelten etenevä kudostuho ja autovasta-aineiden muodostus. Tauti jaetaan sitrulliinivasta-ainepositiiviseen ja sitrulliinivasta-ainenegatiiviseen muotoon sen perusteella, onko potilaalla vasta-aineita sitrullinoituneita peptidejä vastaan.1–3 

Taudin syynä on monimutkainen vuorovaikutus geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden välillä. Tupakointi indusoi peptidiantigeenien sitrullinoitumista keuhkoissa ja on tärkeä riskitekijä etenkin sitrullinivasta-ainepositiivisen nivelreuman kohdalla.4-6 Se suurentaa myös sitrulliinivasta-ainenegatiivisen nivelreuman riskiä.7 Tupakoinnin arvioidaan aiheuttavan yhteensä noin 20 prosenttia Ruotsin kaikista nivelreumatapauksista.8 

Nivelreumariski suurenee vasta tietyn tupakointialtistuksen ylityttyä
Karolinska Institutet  -organisaation Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis  -tutkimus (EIRA) on tapaus-verrokkitutkimus, jossa pyritään kartoittamaan geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden vuorovaikutusta nivelreuman kehittymisessä. Tutkimukseen rekrytoidaan Ruotsin eri reumatautikeskuksista potilaita, joille on äskettäin kehittynyt nivelreuma. Kutakin tapausta varten valitaan väestörekisteristä satunnaisesti verrokkeja, jotka kaltaistetaan iän, sukupuolen ja läänin mukaan. Kaikki osallistujat täyttävät laajan kyselylomakkeen, johon kuuluu ympäristötekijöitä ja elämäntapoja koskevia kysymyksiä. Heitä pyydetään myös antamaan verinäytteitä serologisia tutkimuksia ja geenitutkimuksia varten. 

Äskettäin toteutetussa EIRA-aineistoon perustuvassa tutkimuksessa (3 655 tapausta ja 5 883 verrokkia) todettiin, että sitrulliinivasta-ainepositiivisen nivelreuman riski oli tupakoitsijoilla noin kaksinkertainen, kun taas sitrulliinivasta-ainenegatiivisen nivelreuman riski suureni 30 %.7 Vaikuttaa siltä, että tupakoinnin ja nivelreuman välinen yhteys edellyttää tietyn altistustason saavuttamista (noin 2,5 askivuotta sitrulliinivasta-ainepositiivisen nivelreuman kohdalla ja noin 5 askivuotta sitrulliinivasta-ainenegatiivisen nivelreuman kohdalla).7 Yksi askivuosi vastaa 20 savukkeen polttamista päivittäin yhden vuoden ajan. 

Passiivisella tupakoinnilla ei ollut yhteyttä nivelreumariskiin
EIRA-aineistossa on arvioitu myös passiivisen tupakka-altistuksen vaikutusta sitrulliinivasta-ainepositiivisen ja sitrulliinivasta-ainenegatiivisen nivelreuman riskiin.9 Tästä tutkimuksesta suljettiin pois kaikki tupakoitsijat, ja mukaan otettiin 589 tapausta ja 1 764 verrokkia, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet. Passiiviselle tupakoinnille altistuneiden tupakoimattomien nivelreumariskiä verrattiin tupakoimattomiin henkilöihin, jotka eivät olleet altistuneet passiiviselle tupakoinnille. Passiivisella tupakoinnilla ei todettu olevan yhteyttä sitrulliinivasta-ainepositiivisen eikä sitrulliinivasta-ainenegatiivisen nivelreuman riskiin. Myöskään altistuksen keston ja nivelreumariskin välillä ei havaittu mitään trendiä. Kun naisten ja miesten tiedot analysoitiin erikseen, tulokset olivat molemmissa ryhmissä samankaltaiset.

Tupakoinnin ja nivelreuman yhteys vaikuttaa edellyttävän tiettyä altistuskynnystä. Tämä voi selittää osaltaan, miksi passiivinen tupakointi ei yleisesti vaikuta suurentavan nivelreuman riskiä. Mahdollisuutta, että hyvin runsas ja pitkäaikainen passiivinen tupakointialtistus voi vaikuttaa nivelreumariskiin, ei kuitenkaan voida sulkea pois.

Yhteenveto

Kokonaisuutena ajatellen tupakointi kuuluu nivelreuman parhaiten tunnettuihin riskitekijöihin etenkin sitrulliinivasta-ainepositiivisen nivelreuman kohdalla. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tupakoinnin ja nivelreuman välinen yhteys edellyttää tietyn altistustason ylittymistä. Tämä voi selittää osaltaan, miksi passiivisen tupakointialtistuksen ja nivelreuman kehittymisriskin välillä ei vaikuta olevan yhteyttä. 

Lähteet

1. Avouac J, Gossec L, Dougados M. Diagnostic and predictive value of anti-cyclic citrullinated protein antibodies in rheumatoid arthritis: a systematic literature review. Ann Rheum Dis 2006;65:845-851. 2. Padyukov L, Silva C, Stolt P, Alfredsson L, Klareskog L. A gene-environment interaction between smoking and shared epitope genes in HLA-DR provides a high risk of seropositive rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol 2004;50:3085-3092. 3. Huizinga TWJ, Amos AHM, van der Helm-van Mil W, et al. Refining the complex rheumatoid arthritis phenotype based on specificity of the HLA-DRB1 shared epitope for antibodies to citrullinated proteins. Arthritis Rheum 2005;52:3433-3438. 4. Padyukov L, Silva C, Stolt P, Alfredsson L, Klareskog L. A gene-environment interaction between smoking and shared epitope genes in HLA-DR provides a high risk of seropositive rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2004;50:3085-3092. 5. Klareskog L, Stolt P, Lundberg K, et al. A new model for an etiology of rheumatoid arthritis: smoking may trigger HLA-DR (shared epitope)-restricted immune reactions to autoantigens modified by citrullination. Arthritis Rheum 2006;54:38-46. 6. Karlson EW, Chang SC, Cui J, et al. Gene-environment interaction between HLA-DRB1 shared epitope and heavy cigarette smoking in predicting incident rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2010;69:54-60. 7. Hedström AK, Stawiarz L, Klareskog L, Alfredsson L. Smoking and susceptibility to ACPA positive and ACPA negative Rheumatoid Arthritis; detailed results from the EIRA study. Eur J Epidemiol 2017 (Accepted). 8. Källberg H, Ding B, Padyukov L, et al. Smoking is a major preventable risk factor for rheumatoid arthritis: estimations of risks after various exposures to cigarette smoke. Ann Rheum Dis 2011;70:508-511. 9. Verkkosivusto. http://acrabstracts.org/abstract/exposure-to-passive-smoking-and-ra-risk-results-from-a-swedish-case-control-study.