Erinomaisia tutkimustulokset alemtutsumabi-hoidoista

BestPractice | Joulu 2018 | |

Monivuotisen TOPAZ-tutkimuksen tulokset MS-potilaiden hoitamisesta alemtutsumabilla ovat erinomaisia, kertoo Barry A. Singer (The MS Center for Innovations in Care, St. Louis, USA).