LDL-hiukkasten huono laatu lisää sydänkuoleman riskiä

Katariina Öörni | Maalis 2019 | Diabetes ja Sydänsairaudet | Yleislääketiede / Perusterveydenhuolto |

Katariina Öörni
Ryhmänjohtaja, FT, dosentti
Wihurin tutkimuslaitos ja
Helsingin yliopisto,
Bio- ja ympäristötieteellinen
tiedekunta

Petri T. Kovanen
Professori, LKT,
sisätautien erikoislääkäri
Wihurin tutkimuslaitos

Maija Ruuth
Tohtorikoulutettava, FM
Wihurin tutkimuslaitos ja
Helsingin yliopisto,
Lääketieteellinen tiedekunta

Suuri LDL-kolesterolipitoisuus on tärkeä ateroskleroosin riskitekijä ja sydän- ja verisuonitautien aiheuttaja.1 Tästä huolimatta suuri osa sydäntapahtumista todetaan henkilöillä, joiden LDL-kolesteroliarvot ovat tavoitetasolla.2 LDL-kolesterolin määrän lisäksi myös LDL-kolesterolia kuljettavien LDL-hiukkasten laatu voisi vaikuttaa ateroskleroosin kehittymiseen ja oireiden syntyyn. Viitteitä tästä on saatu tutkimuksissa, jotka osoittavat, että muut lipoproteiinien kuljettamat lipidit, esimerkiksi tietyt keramidit, ennustavat sydäntapahtumia jopa paremmin kuin plasman LDL-kolesterolitaso.3   LDL-hiukkaset sisältävätkin kolesterolin lisäksi triglyseridejä, fosfolipidejä, kuten sfingomyeliinejä, fosfatidyylikoliineja ja keramideja. Viime vuonna European Heart Journal:ssa julkaistussa tutkimuksessamme osoitimme, että LDL-hiukkasten aggregoitumisherkkyys liittyy sydänkuolemiin ja että ihmisten väliset erot LDL-hiukkasten aggregoitumisherkkyydessä kuvastavat LDL-hiukkasten laadullisia eroja (Kuva 1).4    LDL-hiukkasten kolesteroli kertyy valtimoiden seinämiin Ateroskleroosissa LDL-hiukkasten kuljettamaa kolesterolia kertyy valtimoiden seinämien sisäkerrokseen, intimaan, missä ne ovat alttiina entsyymeille ja hapettaville aineille.5 Intimassa LDL-hiukkasten proteolyysi, lipolyysi ja oksidaatio muokkaavat niiden rakennetta, minkä seurauksena  hiukkasista tulee epästabiileja ja herkkiä tarttumaan toisiinsa eli aggregoitumaan.6   Intiman makrofagit syövät aggregoituneita LDL-hiukkasia ja niiden sisältämää kolesterolia, kunnes ovat kolesterolia pullollaan ja muuntuvat ”vaahtosoluiksi”. Aggregoituneet LDL-hiukkaset aktivoivat myös T-soluja. Sekä vaahtosolujen muodostuminen että T-solujen aktivoituminen liittyvät vahvasti ateroskleroosin kehittymiseen.4 Tutkimalla kaulavaltimon endarterektomianäytteitä ja käyttämällä 3D-elektronimikroskopiaa olemme voineet äskettäin osoittaa, että ihmisen ateroskleroottiset plakit todellakin sisältävät ylläkuvatun kaltaisia muuntuneita ja aggregoituneita, verenkierrosta peräisin olevia LDL-hiukkasia.7   LDL-hiukkasten aggregoitumisherkkyys sydäninfarktin ennustajana Julkaistussa tutkimuksessa kehitimme testin, jonka avulla voidaan mitata ihmisten välisiä eroja plasman LDL-hiukkasten aggregoitumisherkkyydessä. Testiä varten verinäytteistä eristetään ultrasentrifugaatiolla LDL-hiukkaset ja niitä käsitellään sfingomyelinaasi-entsyymillä, joka hydrolysoi LDL:n pinnan sfingomyeliinit keramidiksi ja fosfokoliiniksi. Tämän valtimon seinämässäkin vaikuttavan entsyymin tiedetään aiheuttavan LDL-hiukkasten aggregoitumista, jolloin LDL-hiukkaset voivat muodostaa usean mikrometrin läpimittaisia aggregaatteja.8 Aggregaatit ovat ”kökköjä”, joissa useat tuhannet LDL-hiukkaset ovat kiinnittyneet toisiinsa hiukkasten proteiiniosan välityksellä. Kehittämämme menetelmän avulla (Kuva 2 a) yksilölliset erot LDL-hiukkasten aggregoitumisherkkyydessä ovatkin selkeästi havaittavissa ja mitattavissa terveessä väestössä (Kuva 2 b ja c).   Yllä kuvattua menetelmää käyttäen selvitimme, voisiko LDL-hiukkasten aggregoitumisherkkyys ennustaa sydäntapahtumia.4 Tätä varten saimme...