Staphylococcus aureus -bakteerin ajallinen vaihtelu atooppista ihottumaa sairastavilla

Frederik Plum | Maalis 2019 | Ihotaudit |

Frederik Plum
LK
Ihotautien klinikka,
Bispebjergin sairaala,
Tanska

Tove Agner
Professori, ylilääkäri
Ihotautien klinikka,
Bispebjergin sairaala,
Tanska

Maja-Lisa Clausen
Tutkijatohtori
Ihotautien klinikka,
Bispebjergin sairaala,
Tanska

Staphylococcus aureus -bakteerilla (S. aureus) on tärkeä merkitys atooppisen ihottuman patogeneesissä. Jopa 70 % atooppista ihottumaa sairastavista on positiivisia S. aureus -bakteerin suhteen, ja kolonisaatiolla on yhteys atooppisen ihottuman suurempaan vaikeusasteeseen ja pahenemisvaiheiden runsaampaan määrään. Paikallisten antibioottivalmisteiden tiheä käyttö voi johtaa resistenttien S. aureus -kantojen, myös MRSA-kantojen, valikoitumiseen. Eri S. aureus -alalajeja ja niiden esiintyvyyttä koskeva lisätieto edistäisi paremman ja tarkemmin kohdennetun hoidon kehittämistä tulevaisuudessa. Atooppisen ihottuman patogeneesi on monitahoinen. Immuunipuolustuksen säätelyhäiriön ja ihon estemekanismin heikkenemisen vuoksi nämä potilaat ovat erityisen alttiita S. aureus -ihoinfektioille.1 Monissa raporteissa on kuvattu, että S. aureus vaikuttaa atooppisen ihottuman vaikeusasteeseen ja pahenemisvaiheisiin; S. aureus -bakteerin tarkkaa vaikutusta atooppisen ihottuman patogeneesiin ei kuitenkaan vielä tunneta.2,3  Yli 70 %:lla potilaista, joilla on aktiivinen atooppinen ihottuma, on S. aureus -kolonisaatiota ihollaan. Taustaväestön joukossa vastaava osuus on hieman yli 20 %, ja bakteeria esiintyy lähinnä nenässä.4 Atooppisen ihottuman ja S. aureus -bakteerin välinen yhteys on dokumentoitu hyvin, mutta vain harvoissa tutkimuksissa on käsitelty S. aureus -kolonisaation ajallista vaihtelua.5,6 S. aureus -bakteerit jaetaan alalajeihin, joita kutsutaan kloonityypeiksi (clonal complex, CC-type). Toteutimme äskettäin seurantatutkimuksen7, jossa arvioimme S. aureus -kolonisaation ja kloonityyppien ajallista vaihtelua sekä vaihtelun yhteyttä atooppisen ihottuman vaikeusasteeseen, ihon estemekanismiin ja filaggriinimutaatioihin.  S. aureus atooppista ihottumaa sairastavilla Seurantatutkimukseen osallistui yhteensä 63 tutkittavaa, joita seurattiin joko puolentoista vuoden tai neljän vuoden ajan. Kaikilta tutkittavilta otettiin näytteitä kolmelta eri alueelta eli ihottuma-alueelta, terveeltä iholta ja nenästä, ja näytteet tutkittiin S. aureus -bakteerin varalta. Yli puolella tutkittavista eli 57 %:lla todettiin S. aureus -kolonisaatiota sekä lähtötilanteessa että seurannan yhteydessä (Kuva 1). Seurannan kesto (puolitoista vuotta tai neljä vuotta) ei vaikuttanut tuloksiin. Kaikilta tutkittavilta mitattiin ihon pH ja ihon läpi haihtuvan veden määrä (transepidermal water loss, TEWL) ja heidät tutkittiin filaggriinimutaatioiden varalta. Ihottuman vaikeusaste arvioitiin Scoring Atopic Dermatitis -työkalulla (SCORAD).8  S. aureus, spa-tyypit ja kloonityypit S. aureus -bakteerit voidaan ryhmitellä S. aureus -spesifisen...