Vaikuttavatko suoliston bakteerit reumatauteihin?

Maja Skov Kragsnæs | TOUKOKUU 2019 | Gastroenterologia | Reumasairaudet |

Maja Skov Kragsnæs
Lääkäri, väitöskirjatutkija
Reumatologisk Forskningsenhed -tutkimusyksikkö, Reumatautien klinikka, Odensen yliopistosairaala, Tanska

Ihmisen suolisto on täynnä elämää. Bakteerien ja muiden mikrobien monipuolinen kirjo on nykyään suuren kiinnostuksen kohteena. Yhä runsaampi tutkimusnäyttö osoittaa, että ruoansulatuskanavan bakteeriflooran poikkeavuuksilla on yhteys erilaisiin autoimmunologisiin ja tulehduksellisiin sairauksiin, myös nivel- ja sidekudossairauksiin.  Syy-yhteyttä ei toistaiseksi tunneta, mutta oletetaan, että suoliston bakteerikoostumus voi vaikuttaa ratkaisevalla tavalla näiden tautien kehittymiseen ja etenemiseen geneettisesti alttiilla henkilöillä. Tämä avaisi laajoja, uraauurtavia näkökulmia immuunivälitteisten sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon tulevaisuudessa.  Suoliston bakteerit Ihmisen ruoansulatuskanavaa kolonisoivat biljoonat bakteerit. Eri lajeja on pitkälti yli tuhat, ja jokaisen ihmisen suoliston bakteerikoostumus on ainutlaatuinen. Sekä geeniperimä että ympäristötekijät vaikuttavat siihen, millaisia bakteereja ja muita mikrobeja (viruksia ja sieniä) suolistossamme esiintyy. Kohtaamme ensimmäiset bakteerit jo syntyessämme, ja lapsuus- ja nuoruusvuosina bakteerikontakteja kertyy yhä enemmän.  Bakteerit pystyvät muodostamaan yhteisön, jossa eri mikrobit elävät ainutlaatuisessa tasapainossa sekä keskenään että isäntänsä, ihmisen, kanssa. Normaaleissa, ihanteellisissa olosuhteissa ihmisen ja suolistobakteerien välillä vallitsee sopuisa symbioosi. Bakteereista on ihmiselle paljon hyötyä. Ne mm. tehostavat monien vitamiinien imeytymistä ja auttavat elimistöä hajottamaan ruoantähteitä, joita ruoansulatuskanava ei pysty sulattamaan itse.  Monet bakteerit myös vahvistavat suolen seinämää, jotta se pysyy tiiviinä ja estää haitallisten mikrobien läpipääsyn. Nämä hyödylliset bakteerit pystyvät myös vapauttamaan aineita, jotka hillitsevät tauteja aiheuttavia bakteereja. Lisäksi bakteereilla on ratkaiseva merkitys ihmisen immuunipuolustuksen kehityksessä ja toiminnassa. Suoliston puolustus Suoliston kosketuspinta ympäristöön on laaja, ja suolen seinämä muodostaakin tärkeän fysikaalisen ja kemiallisen suojamekanismin ”vierasta” ulkopuolista ympäristöä vastaan. Ei siis ole ihmekään, että valtaosa elimistön immuunisoluista sijaitsee tällä alueella. Suoliston bakteerikoostumuksella on myös keskeinen merkitys ihmisen immuunipuolustuksen varhaisen kehityksen ja synnynnäisen sekä hankitun immuunivasteen aktivoinnin ja säätelyn kannalta.  Toleranssin ja tulehdusreaktion välisellä tasapainolla tiedetään olevan tärkeä merkitys immuunijärjestelmän terveydelle ja normaalille toiminnalle. Monipuolisen bakteerilajiston katsotaan vaikuttavan suotuisasti immuunisolujen toimintaan ja mm. säätelijä-T-solujen kehitykseen. Immuunisolujen on osattava erottaa omat solut vieraista, ja on myös välttämätöntä, että ne tunnistavat elimistössä elävät ”omat” hyvät bakteerit, eivätkä reagoi niihin epätarkoituksenmukaisesti. Suoliston...