Syöpäpotilaan suurentunut aivohalvausriski – onko tupakoinnilla merkitystä?

Klaus Kaae Andersen | Elo 2019 | Onkologia ja Hematologia |

Klaus Kaae Andersen
Johtava tilastotieteilijä
Kræftens Bekæmpelse -järjestö,
Tanska

Tom Skyhøj Olsen
Ylilääkäri
Neurologian klinikka,
Bispebjergin sairaala,
Tanska

Syövällä on yhteys aivohalvausriskin suurenemiseen. Ensimmäisenä vuonna syöpädiagnoosin jälkeen aivohalvausriski on noin 30–40 % tavanomaista suurempi, ja syöpädiagnoosia edeltävänä vuonna (jolloin syöpä on vielä piilevä) se on 75–100 % tavanomaista suurempi.1 Riski ei toki suurene yhtä paljon kuin aivohalvauksen muiden riskitekijöiden, kuten hypertension, eteisvärinän, diabeteksen ja tupakoinnin, yhteydessä, jolloin riski suurenee 2–5-kertaiseksi.2 Riskin suureneminen on silti niin merkittävää, että syöpä katsotaan nykyään aivohalvauksen riskitekijäksi.3 Syöpäpotilaan suurentuneen aivohalvausriskin syytä tai syitä ei toistaiseksi tunneta. Ajankohtaisissa katsauksissa3,4 luetellaan lukuisia mahdollisia syytekijöitä, joista valtaosa liittyy syöpään liittyvään hyperkoagulaatioon. Uusi tanskalaistutkimus1 osoittaa, että syöpäpotilaiden suurentuneen aivohalvausriskin merkittävä syy lienee paljon arkisempi kuin syövän aiheuttamat muutokset monimutkaisissa hyytymiskaskadeissa.  Aivohalvausriskin suurenemista todetaan selvästi eniten tupakointiin liittyvien syöpien yhteydessä, eikä sitä juurikaan esiinny kolmea yleisintä tupakkariippumatonta syöpää, eli eturauhassyöpää, rintasyöpää ja melanoomaa, sairastavilla. Syöpäpotilaiden suurentuneen aivohalvausriskin tärkein aiheuttaja voikin siis olla tupakointi, eikä syövän aiheuttama koagulopatia. Monien yleisten syöpätyyppien (mm. keuhkosyöpä, pään/kaulan syöpä, munuaisten/virtsateiden syöpä, paksusuolisyöpä) tiedetään liittyvän vaihtelevassa määrin tupakointiin. Keuhkosyövän esiintyvyys on 10 kertaa suurempi tupakoitsijoilla kuin tupakoimattomilla, ja kurkunpään syöpä on viisi kertaa yleisempi ja munuaissyöpä kaksi kertaa yleisempi tupakoivien parissa.5 Syöpäpotilaiden aivohalvausriskin voitaisiinkin olettaa olevan tavallista suurempi jo pelkästään tupakoinnin vuoksi – ainakin potilailla, joiden syöpätyypillä on yhteys tupakointiin. Menetelmät Tanskan Cancerregistret-syöpärekisteriin ilmoitettiin vuosina 2003–2012 yhteensä 264 376 syöpäpotilaan tiedot. Yhdistimme Cancerregistret-rekisterin tiedot Tanskan aivohalvausrekisterin eli Dansk Apopleksiregister -rekisterin tietoihin. Dansk Apopleksiregister -rekisteriin ilmoitetaan kaikki potilaat, jotka otetaan aivohalvauksen yhteydessä sairaalahoitoon tanskalaiseen sairaalaan. Näin pystyimme laskemaan aivohalvausten esiintyvyyden syöpäpotilailla sekä syöpädiagnoosia edeltävinä vuosina (jolloin syöpä on piilevä) että syöpädiagnoosin jälkeisinä vuosina (kun syöpä on manifestoitunut). Laadimme samalla verrokkiryhmän poimimalla jokaiselle syöpäpotilaalle 10 verrokkia. Tähän taustaväestöä edustavaan verrokkiryhmään kuului Tanskan taustaväestöstä poimittuja henkilöitä, joiden ikä, sukupuoli, koulutuksen pituus ja tulotaso vastasivat syöpäpotilaiden tilannetta. Verrokkiryhmän henkilöitä ei ollut ilmoitettu Cancerregistret-syöpärekisteriin tietojen poimintapäivänä eli syöpäpotilaiden diagnoosipäivää vastaavana päivänä. Näin pystyimme laskemaan syöpäpotilaiden suhteellisen aivohalvausriskin sekä syövän toteamisen...