Kroonisten kipujen luokittelu ICD-11-koodistossa

Nanna Brix Finnerup | Elo 2019 | Reumasairaudet |

Nanna Brix Finnerup
Professori
Dansk Smerteforskningscenter -kivuntutkimuskeskus,
Institut for Klinisk Medicin,
Aarhusin yliopisto sekä Neurologian osasto,
Aarhusin yliopistosairaala, Tanska

Reumatauteja sairastavilla krooniset kivut ovat yleisiä. Kipu voi huonontaa potilaan elämänlaatua huomattavasti ja voi itsessäänkin heikentää toimintakykyä. Vaikka lähes 20 % kaikista lääkärikäynneistä johtuu kroonisista kiputiloista, ICD-koodistossa (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ne ovat olleet riittämättömästi ja epäsystemaattisesti edustettuna.  ICD-luokitus on tärkeää sairastavuus- ja kuolleisuustilastojen kannalta, mutta myös arjen kliiniselle työlle, tutkimukselle ja resurssien jakamiselle. Kiputilojen puutteellinen luokittelu onkin vaikeuttanut epidemiologisten tutkimusten toteuttamista ja vertailua. Tällä hetkellä Tanskassa käytetään ICD-10-luokitusta. WHO on työstänyt ICD-11-versiota vuodesta 2007 alkaen. Se julkaistiin kesäkuussa 2018 ja esiteltiin toukokuun 2019 kokouksessa.  ICD-11-koodiston kipuluokitus Kansainvälinen kipujärjestö IASP (International Association for the Study of Pain) asetti vuonna 2013 asiantuntijaryhmän kehittämään systemaattista ja käytännöllistä kroonisten kiputilojen luokitusta yhteistyössä WHO:n kanssa. Yleislääkärit ja kipuklinikat testasivat luokitusta vuonna 2016 useissa kenttätutkimuksissa neljässä eri maassa.  IASP:n kipuluokitus on nyt otettu osaksi uutta ICD-11-koodistoa. Kyseessä on ensimmäinen versio, jossa krooniset kiputilat on luokiteltu järjestelmällisesti.  IASP:n työryhmä työskentelee edelleen luokituksen yksityiskohtien parissa. Tällä hetkellä työn alla oleva koodijärjestelmä tuottaa käyttäjälle ehdotuksen diagnooseista, joita voi esiintyä yhdessä käyttäjällä olevan diagnoosin kanssa. Esimerkiksi tyypin 1 diabeteksen koodi tuottaa luettelon mahdollisista manifestaatioista, joita ovat esimerkiksi diabeettinen polyneuropatia, diabeettinen retinopatia yms. MG30 Krooninen kipu Tammikuussa 2019 PAIN-julkaisussa ilmestyi kymmenen artikkelin sarja, jossa esitettiin yleiskatsaus kroonisten kiputilojen luokittelusta. Krooninen kiputila määritellään kivuksi, joka kestää yli kolme kuukautta. Luokitus on järjestetty seitsemään pääkategoriaan (Kuva 1). Krooniset sekundaariset tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat ovat kategoria, jonka alle useimmat reumaklinikalla nähtävät kivut luokitellaan. Määritelmän mukaan kyseessä on krooninen kipu, jonka aiheuttajana on nivelten, luuston, lihasten, jänteiden ja muiden pehmytkudosten nosiseptio.  Ryhmä jaotellaan alaryhmiin sen mukaan, onko kivun syynä • pitkittynyt inflammaatio • rakenteelliset muutokset • neurologiset tilat, kuten selkäydinvaurioon liittyvä spastisuus.  Inflammatoriset tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat jaotellaan tarkemmin inflammaatiosta johtuviin kipuihin, kiteiden kertymiseen sekä autoimmuuni- ja autoinflammatorisiin sairauksiin. Rakenteellisiin muutoksiin liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat on puolestaan jaettu...