Atoopikon sopeutumisvalmennuskurssit motivoivat sairauden parempaan omahoitoon

Teija Launis | Syys 2019 | Ihotaudit |

Teija Launis
Kuntoutussuunnittelija, THM
Allergia-, iho- ja astmaliitto

Allergia-, iho- ja astmaliitto järjestää aikuisille atooppista ihottumaa sairastaville aurinkopainotteista sopeutumisvalmennusta Veikkaus Oy:n tuella Kanariansaarilla. Kursseja järjestetään vuosittain loka–maaliskuussa, ja kurssin tavoitteena on kuntoutujan elämänlaadun paraneminen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn koheneminen.  Sopeutumisvalmennuskurssille voivat hakea ne atooppista ihottumaa sairastavat yli 18-vuotiaat henkilöt, joiden iho sietää auringonvaloa ja joiden terveydentila ei aseta esteitä ulkomailla tapahtuvaan kuntoutukseen. Kuntoutujien täytyy soveltua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Kursseille valittavista etusijalla ovat ensikertalaiset – niiden, jotka hakevat mukaan toistamiseen, on perusteltava uudelleenvalintaansa.2 Kurssien sisältö Sopeutumisvalmennuskurssin ohjelma on ryhmämuotoista ja se sisältää luentoja sekä ohjattuja keskusteluja sekä rentoutus- ja liikuntaryhmiä. Lisäksi kurssin ohjelmassa on yksilöllistä omahoidon ohjausta. Omahoito, itsenäinen sairauden kanssa selviytyminen ja arjenhallinta ovat kurssin keskeisiä teemoja. Tavoitteena aurinkopainotteisella sopeutumisvalmennuskurssilla on käsitellä sairauteen liittyviä arjen haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltoalan eri ammattilaisten ohjaamana. Niin ikään tavoitteena on uuden tiedon sekä kokemustiedon avulla syventää ja kohdentaa asioiden käsittelyä kurssilaisille tärkeisiin teemoihin. Keskeistä on vertaistuen hyödyntäminen sekä ohjatusti että vapaamuotoisesti.4 Atoopikkoja ohjataan kurssin aikana turvalliseen auringonottoon. Kanariansaarten ilmasto ja merivesi vaikuttavat suotuisasti atooppiseen ihoon: auringon UV-säteily parantaa atooppisen ihon kuntoa, vahvistaa ihoa ja sen vastustuskykyä, hillitsee kutinaa ja ihon tulehdusreaktioita. Lisäksi etäisyys arjesta ja mahdollisen stressikehän katkeaminen vaikuttavat positiivisesti ihon kuntoon. Kurssit antavat atoopikolle mahdollisuuden pohtia, miten elää ja selviytyä omassa arjessaan paremmin atopian kanssa.2 Tavoitteena paremmin sujuva arki Kurssin pääjakson alussa jokainen kuntoutuja asettaa itselleen tavoitteet kurssin ajaksi, ja näiden tavoitteiden toteutumista seurataan kurssilla. Kurssin lopussa kuntoutujat asettavat uudet tavoitteet kotiin: näiden tavoitteiden toteutumista seurataan noin 3 kk:n kuluttua pidettävällä jälkijaksolla kotimaassa. Jokainen kurssilainen saa myös yksilöllisen kuntoutusselosteen, joka hänen kannattaa näyttää omassa hoitoyksikössään.2 Kurssin toivotaan tukevan atoopikon elämänlaadun paranemista, toimintakykyä ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista. Kurssilta hän saa tietoa ja taitoja omahoidon tueksi, ja niiden avulla hänen toivotaan jaksavan hoitaa itseään entistä paremmin.  Tärkeää on myös kurssilta saatava vertaistuki – vertaisten tapaamiset jatkuvat kurssin jälkeen. Vertaistuen merkitys on atoopikolle...