IL-20-sytokiiniperheeseen vaikuttavat lääkkeet

Tue Wenzel Kragstrup | Syys 2019 | Ihotaudit |

Tue Wenzel Kragstrup
Lehtori, LT
Institut for Biomedicin,
Aarhusin yliopisto,
Tanska

IL-20-sytokiiniperhe on tullut Tanskan immunologian piireissä tutuksi jo siksikin, että kaksi suurta lääkeyhtiötä, Novo Nordisk ja Leo Pharma, parhaillaan kehittävät tai ovat aiemmin kehittäneet lääkkeitä, joiden vaikutus kohdistuu IL-20-sytokiiniin (Novo Nordisk) tai IL-22-reseptoriin (Leo Pharma). IL-20-perheeseen kuuluvat sytokiinit IL-19, IL-20, IL-22, IL-24 ja IL-26. Näiden sytokiinien ilmentyminen ja reseptoreihin sitoutuminen on hyvin monipuolista. IL-19, IL-20 ja IL-24 pystyvät signaloimaan IL-20RB/IL-20RA-reseptorikompleksin kautta, kun taas IL-20 ja IL-24 pystyvät hyödyntämään myös IL-20RB/IL-22RA1-reseptorikompleksia. IL-22 signaloi 10RB/IL-22RA1-välitteisesti ja IL-26 taas IL-10RB/IL-20RA-välitteisesti. Kaikki nämä reseptorit pystyvät käyttämään Janus-kinaasi-signalointireittiä tuottaakseen vasteen.  Kuvassa 1 esitetään yleiskuva sytokiinien, reseptorien ja solunsisäisten signalointimolekyylien monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Prekliinisissä tutkimuksissa on todettu, että sytokiinit vaikuttavat ihon keratinosyytteihin, suoliston epiteelisoluihin ja luun soluihin. Tästä syystä on kehitetty lääkkeitä, jotka vaikuttavat kohdennetusti näihin sytokiineihin ja reseptoreihin. Kliinisiin tutkimuksiin on nyt alkanut tulla useita tällaisia lääkkeitä. IL-20-sytokiiniperheeseen vaikuttavia lääkkeitä koskevat kliiniset tutkimukset esitellään lyhyesti taulukossa 1. JAK-estäjät Parhaat tulokset on saavutettu estämällä Janus-kinaasi-signalointimolekyylien toimintaa ns. JAK-estäjillä, kuten tofasitinibilla ja barisitinibilla (Taulukko 1). Samoja signalointimolekyylejä käyttävät kuitenkin monet muutkin sytokiinit, esimerkiksi IL-23 ja IL-6. JAK-estäjien tehon ei siis voida katsoa johtuvan IL-20-perheen sytokiinien estosta. IL-20 ja IL-22 Edellä mainittujen lisäksi on toistaiseksi saatu eniten tietoa IL-20- ja IL-22-eston tehosta. IL-20-toiminnan esto ei tehonnut psoriaasiin. Teho seropositiivisen nivelreuman tautiaktiivisuuteen vaikutti hyvältä, mutta sitä ei pystytty vahvistamaan vaiheen IIb tutkimuksessa.  IL-22-estoa on tutkittu sekä psoriaasin että nivelreuman hoidossa. Tutkimuksia ei ole julkaistu, mutta lääkkeen kehitystyötä ei ole jatkettu tähän suuntaan, minkä voidaan katsoa johtuvan hoidon tehottomuudesta. IL-22-eston on sen sijaan todettu tehoavan atooppiseen ihottumaan. IL-22-reseptori Tietoja IL-22-reseptoriin vaikuttavista lääkkeistä odotetaan edelleen. Yhtä estäjälääkettä tutkitaan parhaillaan atooppisen ihottuman hoidossa, ja aktivoivia lääkkeitä arvioidaan haavaisen paksusuolitulehduksen ja akuutin alkoholihepatiitin hoidossa. Immunologisesti voi olla hyvin mielekästä estää immuunipuolustuksen toimintaa tietyllä tavalla yhden immuunivälitteisen sairaustyypin yhteydessä ja toisella tavoin taudissa, jonka immunologiset mekanismit ovat erilaiset. Vastakkaisin tavoin vaikuttavien hoitojen yhteydessä herää luonnollisesti...