Endorektaalinen kaikukuvaus: Uudet eurooppalaiset suositukset

Søren R. Rafaelsen | Loka 2019 | Gastroenterologia | Onkologia ja Hematologia |

Søren R. Rafaelsen
Professori, ylilääkäri
Røntgenafdelingen,
Syddansk Universitetshospital,
Vejle, Tanska

Peräsuolisyöpä on yleinen sairaus, ja vuosittain Tanskassa todetaan noin 1 750 uutta tapausta. Elossaolotulokset ovat parantuneet viime vuosina, ja viiden vuoden elossaolo-osuus on miehillä 66 % ja naisilla 69 %. Hoito on ensisijaisesti leikkaushoitoa ja riippuu kasvaimen paikallisesta levinneisyydestä. Levinneisyys voidaan arvioida ennen leikkausta endoskooppisella rektaalisella kaikukuvauksella (ERUS).1 Peräaukon syöpä on harvinaisempi, ja vuosittain Tanskassa todetaan noin 140 uutta tapausta. Viiden vuoden elossaolo-osuus on miehillä 61 % ja naisilla 70 %. Hoitona on yleensä sädehoito ja usein myös solunsalpaajahoito. Kaikukuvaus on ionisoimaton diagnostinen tutkimusmenetelmä ja edullisempi kuin TT, magneettikuvaus ja PET-TT. Magneettikuvaus on saanut jalansijaa diagnostiikassa, mutta sen käyttöön liittyy rajoituksia. Joidenkin potilaiden kohdalla magneettikuvantaminen on vasta-aiheista. Joillakin potilailla voi myös olla vaikeuksia maata paikoillaan magneettikuvauslaitteessa, jolloin magneettikuvan laatu huononee liikeartefaktojen vuoksi. Viime vuosikymmeninä kaikukuvaustekniikkaa on parannettu kehittämällä power-Doppler-tekniikka, laskimoon annettava tehosteaine, strain- ja shear wave -elastografiatekniikat ja parempia laitteistoja ja ohjelmistoja. Kaikukuvauksen asema peräsuolen, sfinkterialueen ja anaali- ja perianaalialueen tautien diagnostiikassa määritellään uusissa suosituksissa, jotka on julkaistu Ultrasound International Open -lehden kotisivuilla.1 Tutkimustekniikka Potilas tutkitaan vasemmassa kylkiasennossa tai gynekologisessa tutkimusasennossa. Ennen tutkimusta tehdään tähystys ja tuseeraus. Tutkimus tehdään jäykällä tai taipuisalla peräsuolianturilla. Anturien taajuusalue on usein 5–15 MHz, ja kuvausalue voi olla 360 astetta kääntyvä, lineaarinen tai eteenpäin suuntautuva. Kontaktia voidaan parantaa vesitäytteisellä ballongilla, mutta rakenteita ei saa painaa liikaa.2  Tutkimuksesta voidaan ottaa 3D-tallenne, joka voidaan myöhemmin käydä läpi kollegan kanssa. Biopsian tai dreenin asetuksen yhteydessä käytetään anturia, jossa on eteenpäin suuntautuva kuvausalue, tai endoskooppista kaikukuvausta, joka mahdollistaa neulan visualisoinnin toimenpiteen aikana. Uusimmat edistysaskeleet liittyvät ERUS-elastografiaan, jossa käytetään maksan elastografiasta tuttua menetelmää. Käytössä on kaksi menetelmää, joilla mitataan kudoksen kovuutta. Strain-elastografiassa kudosta painetaan. Strain-elastografia on tuottanut lupaavia tuloksia kasvainten kovuuden semikvantitatiivisessa arvioinnissa. Menetelmä tuottaa tavanomaisen kaikukuvausnäkymän lisäksi myös värinäkymän.3,4  Peräsuolen elastografian tavoitteena on adenoomien ja adenokarsinoomien erottelu toisistaan ennen polyypin poistoa. Näin pyritään välttämään tilanne, jossa benigniksi oletettu ja palasina...