Häpeää, masennusta ja kohonnut itsemurhan riski: Nuoret IBD-potilaat tarvitsevat apua psyykkiseen oireiluunsa

Asiantuntijana: Kaija-Leena Kolho | Loka 2019 | Gastroenterologia |

Asiantuntijana: Kaija-Leena Kolho
Ylilääkäri, professori, HY;
HUS, Lasten ja nuorten sairaala
ja Tampereen yliopisto

Tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) sairastavia, alle 18-vuotiaita nuoria on tätä nykyä Suomessa noin 1 500.1 Kaikkinensa haavaista paksusuolentulehdusta sekä Crohnin tautia potevia on noin 50 000, ja potilaiden määrä lisääntyy kahden tuhannen vuosivauhtia. On arvioitu, että Suomessa IBD-sai-rauksia sairastaa noin prosentti väestöstä. Tulehdukselliset suolistosairaudet puhkeavat yleensä 15–35-vuotiaana. Ensioireita ovat tavallisimmin vatsakivut ja verinen ripuli. Taudin kulku alkuvaiheessa usein vaihtelee, ja ajoittain oireet ovat vähäisemmät. Moni nuori kertoo oireistaan vanhemmilleen ja hakeutuu lääkäriin usein vasta sitten, kun ripulin sekaan ilmestyy verta. Tämä kasvattaa herkästi diagnostista viivettä nuorilla potilailla, joka on arviolta puoli vuotta, mutta valitettavan usein jopa vuosia. Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat omiaan aiheuttamaan häpeää etenkin nuorissa potilaissa. Aikuistumisprosessissa voi olla vaikeaa myöntää itselleen, että sairastaa kroonista tautia, joka seuraa mukana lopun elämää. Kohtalaisen vähäoireista tautia poteva nuori saattaa myös kyseenalaistaa jatkuvan lääkityksen tarpeen. Syöpä- ja kuolleisuusriski koholla Nuoren potilaan henkistä painolastia lisää tieto siitä, että tulehdukselliset suolistosairaudet lisäävät riskiä sairastua syöpään. Tuoreessa suomalais-tanskalaisessa 23 vuoden seurantatutkimuksessa2 ilmeni, että IBD-sairaudet lisäsivät jonkin verran paitsi syöpää, myös kuolleisuutta. Tutkimukseen otettiin mukaan alle 18-vuotiaana tulehdukselliseen suolistosairauteen aikavälillä 1992–2014 sairastuneita potilaita. Kansallisista potilasrekistereistä saadut tiedot yhdistettiin syöpä- ja kuolinsyyrekistereihin, jolloin saatiin tiedot vuoteen 2014 mennessä syöpään sairastuneista tai kuolleista nuorista. Tutkimuksen yhteensä 6 689 suomalaisesta sekä tanskalaisesta potilaasta 72 henkilöä sairastui keskimäärin 25-vuotiaana syöpään, useimmiten paksusuolen syöpään, ohutsuolen syöpään tai maksasyöpään. Potilaista 65 menehtyi keskimäärin 22-vuotiaana joko syöpään, tulehdustiloihin tai oman käden kautta. Verrattuna muuhun väestöön syöpä- ja kuolleisuusriski on tulehduksellisia suolistosairauksia potevilla nuorilla isompi, vaikka absoluuttinen riski onkin pieni. Tutkimustulokset antavat selkeitä viitteitä siitä, että tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavista nuorista ja nuorista aikuisista moni voi todennäköisesti huonosti niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tulokset vahvistavat käsitystä myös siitä, että tulehduksellisen suolistosairauden säännöllinen seuranta on nuorilla potilailla erittäin tärkeää. Sairauden oikea-aikaisella hoidolla voidaan vähentää komplikaatioiden ja jopa itsemurhien riskiä. Nuorten seurantaa tehostettava Seuranta ei kuitenkaan toimi nuorten IBD-potilaiden kohdalla...