Mielipakista mielen hyvinvointia ikäihmisille

Tiina Hongisto | Joulu 2019 | Reumasairaudet |

Tiina Hongisto
Järjestötoiminnan suunnittelija, TtM
Suomen Reumaliitto ry

Suomen Reumaliiton vuoden 2019 teemana on ollut mielen hyvinvointi. Se on näkynyt laajasti Reumaliiton toiminnassa esimerkiksi mielen hyvinvoinnin ohjaajakursseina. Jo vuonna 2018 pilotoitiin Ikäinstituutin Mielipakista elämänvoimaa -hanketta Reumaliitossa. Hanke toi uusia avaimia ikäihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Sen tarkoituksena oli vahvistaa erityisesti haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten ja heidän omaistensa mielen hyvinvoinnin taitoja.1 Reumaliiton jäsenet ovat pääosin iäkkäämpää väkeä, mutta mielen hyvinvoinnin teemat sopivat kaiken ikäisille. Uusia taitoja ja välineitä vertaisohjaajana Pilotin aikana Reumaliitosta ja sen yhdistyksistä koulutettiin vapaaehtoisia Mielipakki-ohjaajia Ikäinstituutin toimesta. He saivat välineitä kartuttaa ikäihmisten mielen hyvinvointitaitoja. Tarkoituksena oli myös jakaa uutta vertaistuen mahdollisuutta Reumaliiton yhdistyksiin sekä levittää ja juurruttaa välineitä järjestöön sekä yhdistyksiin tukemaan ikäihmisten mielen hyvinvointia. Ikäinstituutin kehittämiä välineitä, Mielipakki-välineistöä, Mielipakka-kortteja, Luontoelämyspolkua, Elämäntaidot esiin -ohjaajan opasta ja Myötämieltä-taskukirjaa,1 voi soveltaa omaan toimintaansa sopivalla tavalla.  Pilotin aikana Ikäinstituutti järjesti Reumaliitossa kolme mielen hyvinvoinnin vertaisohjaajakoulutusta, jotka kestivät 1-2 päivää. Koulutuspäivät sisälsivät sekä teoriaa että käytäntöä. Koulutuksessa esiteltiin ja opastettiin käyttämään Mielipakki-välineistöä ja pohdittiin niiden soveltamismahdollisuuksia. Lisäksi käytiin läpi mielen hyvinvoinnin osatekijöitä, ratkaisukeskeistä työotetta, pitkäaikaissairaiden ikäihmisten ryhmänohjausta ja ryhmätoimintaan liittyviä eettisiä periaatteita.  Positiivista palautetta Mielen hyvinvoinnin vertaisohjaajakoulutuksen kävi yhteensä 11 henkilöä, jotka olivat sekä reumayhdistyksistä että -liitosta. Palaute osallistujilta oli erittäin positiivista ja koulutuksen koettiin antaneen konkreettisten välineiden lisäksi itseluottamusta ja innostusta ryhmänohjaukseen. Osallistujat pohtivat, että välineet auttavat sairastunutta havaitsemaan uusia näkökulmia sairaudessaan ja itsessään sekä niiden avulla voidaan tukea eri sairauden vaiheissa olevia ihmisiä. Mielen hyvinvointi on monelle yksityinen asia, teemaa kannattaakin tuoda ryhmään osana toista helpompaa teemaa. Ryhmien perustamiseen sekä yhteistyön lisäämiseen koulutettujen ohjaajien ja yhdistysten välillä koettiin tarvittavan liitolta tukea.  Mielipakki-välineitä on käytetty esimerkiksi fibromyalgiaryhmässä sekä veteraanien (ei reumaa sairastavia) toiminnassa. Sopivaksi Mielipakki-ryhmäksi koettiin pieni ja suljettu ryhmä, mutta välineet sopivat myös avoimeen ryhmään. Pientä ryhmää on helpompi hallita haastavissa tilanteissa. Palautteessa painotettiin, että ryhmänohjaaja on Mielipakki-välineiden asiantuntija ja jokainen ryhmäläinen oman tilanteensa asiantuntija. Vuonna 2019 Reumaliitto on...