Naisten alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt

Virve Laivisto | Maalis 2020 | Onkologia ja Hematologia |

Virve Laivisto
TtM, kehittämispäällikkö
Suomen Syöpäyhdistys ry

Alkoholi on syöpävaarallinen aine: se suurentaa vaaraa sairastua seitsemään eri syöpään. Jo yksi annos alkoholia päivässä suurentaa rintasyövän riskiä. Suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt, mutta edelleen yli puoli miljoonaa juo yli riskirajojen. Niistäkin alkoholinkäyttäjistä, joilla on korkea pitkäaikaisten terveyshaittojen riski, suurin osa pitää itseään kohtuukäyttäjinä. Tutkimuksen mukaan naisten alkoholin käyttö on arkipäiväistynyt, ja tilanteita, joissa alkoholia tarjotaan naisille, on lisääntynyt. Alkoholi on tullut mukaan esimerkiksi urheiluun ja muihin harrastuksiin, lastenjuhliin ja kotitöihin. Syöpäjärjestöt on selvittänyt tutkimuksessaan1 25–35-vuotiaiden erilaisissa elämäntilanteissa olevien naisten alkoholinkäyttöä. Kvalitatiivisessa kohderyhmäselvityksessä haastateltiin 29 eri elämäntilanteessa olevaa naista, ja yli 900 naista vastasi Webropol-kyselyyn. ­­­­­Tavoitteena oli selvittää alkoholinkäyttöön liittyviä tarpeita ja tilanteita, alkoholinkäytön roolia naisten elämässä, erilaisten tahojen roolia ja elämäntilanteiden merkitystä naisten alkoholinkäytölle sekä naisten käsityksiä ja kokemuksia alkoholin haittavaikutuksista elimistölle.1 Alkoholi on syöpävaarallinen aine Maailman terveysjärjestön kansainvälisen syöpäinstituutin (IARC) mukaan etanoli (alkoholi) on syöpää aiheuttava aine. Alkoholin aiheuttama syöpävaara johtuu ainakin osaksi etyylialkoholista ruoansulatuskanavassa syntyvästä asetaldehydistä. On arvioitu, että noin 4 % maailman kaikista syövistä johtuisi alkoholista.2  IARC:n mukaan 50 gramman päivittäinen alkoholiannos aiheuttaa pitkään käytettynä 2–3-kertaisen riskin sairastua suun, nielun, kurkunpään tai ruokatorven syöpiin ja noin 1,2–1,5-kertaisen riskin sairastua suolisto- tai rintasyöpiin. Syöpäriski kasvaa jo kohtuullisen alkoholinkulutuksen seurauksena. Maksakirroosipotilaista 10–20 %:lle kehittyy maksasyöpä.3 Miten alkoholi aiheuttaa syöpää? Alkoholijuomien käytön ja useiden syöpien välillä on selkeä syy-yhteys. Tärkein riskiin vaikuttava tekijä on kulutetun etanolin määrä. Syövän kannalta ei ole merkitystä, onko alkoholi juotu oluena, viininä tai väkevänä juomana. Alkoholi lisää syövän riskiä jo kohtuullisina määrinä. Jo yksi päivittäinen alkoholiannos lisää rintasyöpään sairastumisen riskiä noin 10 prosenttia.4 Alkoholi suurentaa estrogeenipitoisuutta, mikä lisää erityisesti postmenopausaalisten naisten rintasyöpäriskiä. Estrogeeni osallistuu rintakudoksen kasvuun ja kehitykseen ohjaamalla solujen jakaantumisviestejä. Alkoholin aineenvaihdunnassa syntyvät asetaldehydi ja happiradikaalit voivat vahingoittaa solujen DNA-, proteiini- ja rasvarakenteita ja siten lisätä syöpäriskiä.5 Alkoholi sisältää paljon energiaa, ja runsas alkoholinkäyttö lihottaa. Kun alkoholin käyttö yhdistyy yksipuoliseen ruokavalioon, alkoholi vaikuttaa ravitsemustilaan heikentämällä...