Reumataudin ja lääkehoidon vaikutus miehen hedelmällisyyteen

Monika Østensen | Maalis 2020 | Reumasairaudet |

Monika Østensen
Reumatautien klinikka,
Sørlandet sykehus
Kristiansand, Norja

Reumatauti voi huonontaa miehen hedelmällisyyttä. Lääkkeiden vaikutusta spermatogeneesiin, raskauksien lopputuloksiin ja lasten terveyteen ei ole selvitetty täysin. Laajemmat tutkimukset ovat tarpeen. Noin 15 % pareista on hedelmättömiä. Hedelmättömyys parisuhteessa määritellään tilanteeksi, jossa säännölliset yhdynnät eivät ole johtaneet raskauden alkamiseen yhden vuoden kuluessa. Hedelmättömyys voi johtua kummasta osapuolesta tahansa, ja syitä on monia. Krooninen sairaus voi huonontaa miehen hedelmällisyyttä tautiaktiivisuuden vuoksi, seksuaalista aktiivisuutta vähentävien oireiden vuoksi ja taudin aiheuttamien psyykkisten reaktioiden vuoksi.1Myös elämäntavoilla on merkitystä (taulukko 1). Pitkäkestoinen systeeminen tulehdus voi vähentää gonadotropiinieritystä ja johtaa hypogonadismiin, joka ilmenee testosteronimuodostuksen vähenemisenä. Erilaisia reumatauteja sairastavilla miehillä on todettu pieniä testosteronipitoisuuksia.1Kroonisen tulehduksen yhteydessä ns. proinflammatoristen sytokiinien, kuten TNF-alfan ja interleukiinien 1 ja 6 (IL-1 ja IL-6), pitoisuudet suurenevat, mikä voi huonontaa spermatogeneesia. Miehen hedelmättömyysepäilyn yhteydessä mies haastatellaan ja hänelle tehdään lääkärintarkastus sekä laboratoriokokeita, joissa analysoidaan mm. siittiösolut ja hormoniprofiili. Siemennesteen laatu arvioidaan tutkimalla siemennesteen määrä, siittiösolujen määrä ja siittiöiden liikkuvuus ja morfologia. Miehen hedelmättömyyden hoito kohdennetaan hedelmättömyyden aiheuttajaan. Jos potilaalla on hyvin aktiivinen reumatauti, pyritään hyvään hoitotasapainoon. Useissa tutkimuksissa on todettu, että siemennesteen laatu huononee taudin ollessa hyvin aktiivinen ja paranee tehokkaan lääkehoidon aikana. Ei tiedetä, parantaako miehen taudin hyvä hoitotasapaino kumppanin raskaustuloksia. Lääkkeet ja miehen hedelmällisyys Kroonisten sairauksien lääkehoito voi vaikuttaa haitallisesti spermatogeneesiin. Miespotilaat ovat aiempaa tietoisempia lääkkeiden haitallisista vaikutuksista omaan lisääntymisterveyteensä. He haluavat tietää, voiko lääkitys heikentää hedelmällisyyttä tai olla haitallista tulevien raskauksien ja lasten terveyden kannalta. Huoli tällaisista lääkehoidon haittavaikutuksista voi johtaa raskauden keskeyttämiseen, jos mies on saanut lääkehoitoa ennen raskauden alkamista. Reumatautien hoidossa käytetään monia lääkkeitä, joiden vaikutusta miehen siemennesteen laatuun ei ole tutkittu, joskin uudempia lääkkeitä on yleensä arvioitu eläintutkimuksissa.2Tällaisia lääkkeitä ovat leflunomidi, mykofenolaattimofetiili, tofasitinibi, barisitinibi, abatasepti, anakinra, tosilitsumabi, rituksimabi, belimumabi ja ustekinumabi. Hydroksiklorokiinin, siklosporiinin, takrolimuusin, kortikosteroidien ja tulehduskipulääkkeiden kohdalla tutkimusnäyttö on vähäistä. Reumatautien hoidossa käytettävistä lääkkeistä vain kaksi voi vaikuttaa miespotilaan spermatogeneesiin. Nämä lääkkeet ovat sulfasalatsiini ja syklofosfamidi. Sulfasalatsiinin pitkäkestoinen käyttö voi...