SABCS-kongressi: hyviä uutisia HER2-positiivista rintasyöpää sairastaville

Best Practice Nordic | Maalis 2020 | Onkologia ja Hematologia |

Vuoden 2019 rintasyöpäkongressissa San Antoniossa esiteltiin hyviä uutisia etäpesäkkeistä HER2-positiivista rintasyöpää sairastaville. Tanskalaisen Rigshospitalet-sairaalan ylilääkäri Ann Knop kommentoi tässä artikkelissa kiinnostavimpia tutkimuksia HER2-positiivisen rintasyövän hoidosta. ”Mielestäni ohjelma on mielenkiintoinen ja kaikki sessiot ovat kiinnostavia. Kaikista kongresseista ei ikävä kyllä voi sanoa samaa”, toteaa Ann Knop SABCS 2019 ‑kongressin ohjelmasta. HER2CLIMB HER2CLIMB-tutkimus, jonka ensimmäinen kirjoittaja on Rashimi Murthy, tuotti Ann Knopin mukaan hyviä tuloksia. Tutkimukseen otettiin aiemmin hoidettuja potilaita, ja heille annettiin tyrosiinikinaasin estäjä tukatinibia yhdessä kapesitabiinin ja trastutsumabin kanssa. ”Hoitoa annettiin potilaille, jotka olivat jo saaneet kaikki HER2-toimintaan kohdennetut standardihoidot, ja sekä etenemättömyysaika että elossaoloaika paranivat silti. On harvinaista, että näin raskaasti hoidetuilla potilailla saavutetaan tällaisia tuloksia, sitä paitsi aivometastaaseista riippumatta. Tämä oli siis erittäin positiivista.” Tutkimuksessa arvioitiin 480 potilaan tietoja. Mukana oli myös tanskalaisia potilaita. Tukatinibihoitoa saaneilla potilailla etenemättömyysaika oli 7,8 kk ja lumeryhmäläisillä taas 5,6 kk. Hoitojen välillä oli siis 2,2 kuukauden ero. Elossaoloajan mediaani oli interventioryhmässä 21,9 kk ja lumeryhmässä 17,4 kk. 2 vuoden elossaolo-osuudet olivat 45 % ja 27 %. Murthy R, Loi S, Okines A, et al. Tucatinib vs placebo, both combined with capecitabine and trastuzumab, for patients with pretreated HER2-positive metastatic breast cancer with and without brain metastases (HER2CLIMB). SOPHIA Ann Knop mainitsee myös SOPHIA-tutkimuksen, jossa margetuksimabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän tehoa verrattiin trastutsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmään. Tähän Hope S. Rugon esittelemään tutkimukseen osallistui potilaita mm. Herningin, Århusin ja Næstvedin sairaaloista. Tässä tutkimuksessa kiinnostavaa ei kuitenkaan ollut elossaolo vaan genotyyppi. ”Etenemättömyysaika eli PFS piteni merkitsevästi, mutta vain 5,8 kuukauden pituiseksi verrattuna 4,9 kuukauteen. Tällä ei ole suurta kliinistä merkitystä. Alaryhmässä, jonka potilailla oli tietty genotyyppi (CD16A), jotkin potilaat kuitenkin hyötyivät ilmeisesti enemmän uudesta vasta-aineesta”, Knop selittää. Rugo HS, Im S-A, Cardoso F, et al. Phase 3 SOPHIA study of margetuximab + chemotherapy vs trastuzumab + chemotherapy in patients with HER2+ metastatic breast cancer after prior anti-HER2 therapies: second interim overall survival analysis. HER2-positiivisten potilaiden hoito trastutsumabi-derukstekaanilla Knop...