Euroopan kardiologiseuran stabiilin sepelvaltimotaudin hoitosuosituksessa pienten sepelvaltimoiden toimintahäiriö (microvascular dysfunction tai microvascular angina) ja sepelvaltimoiden vasospasmit on nostettu tyypillisimmän sydänlihaksen hapenpuutteen aiheuttajan, epikardiaalisuonten ahtauttavan ateroskleroosin, rinnalle mahdollisiksi iskemiamekanismeiksi.1 Onkin havaittu, että suurella osalla potilaista, joille tehdään kajoava sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, ei ole havaittavissa ahtauttavaa sepelvaltimotautia,2 ja osalla näistä potilaista rintakivun syynä saattaa olla pienten sepelvaltimoiden toimintahäiriö. ...

Suuri LDL-kolesterolipitoisuus on tärkeä ateroskleroosin riskitekijä ja sydän- ja verisuonitautien aiheuttaja.1 Tästä huolimatta suuri osa sydäntapahtumista todetaan henkilöillä, joiden LDL-kolesteroliarvot ovat tavoitetasolla.2 LDL-kolesterolin määrän lisäksi myös LDL-kolesterolia kuljettavien LDL-hiukkasten laatu voisi vaikuttaa ateroskleroosin kehittymiseen ja oireiden syntyyn. Viitteitä tästä on saatu tutkimuksissa, jotka osoittavat, että muut lipoproteiinien kuljettamat lipidit, esimerkiksi tietyt keramidit, ennustavat sydäntapahtumia jopa ...

Köyhyyden haitallisuudesta terveydelle on useita hypoteeseja. Tässä tutkimuksessa tutkittiin psykososiaalisia ja materialistisia hypoteeseja. Keuhkot ovat yksi elinjärjestelmistä, joiden kohdalla sosiaaliset terveyserot ovat erityisen suuret.1 Näiden hypoteesien merkitystä keuhkoahtaumatautiin sairastumiselle ei ole kuitenkaan koskaan tutkittu. Siitä lähtien kun krooninen keuhkoputkitulehdus tunnustettiin lääketieteessä omaksi kokonaisuudekseen, hengitystieobstruktiota on tiedetty esiintyvän enemmän työväenluokassa kuin ylemmissä yhteiskuntaluokissa. Tupakointiepidemia on sittemmin ...

Raskausdiabetes tarkoittaa raskaudenaikaista sokeriaineenvaihdunnan häiriötä, jonka tiedetään lisäävän äidin ja sikiön raskauskomplikaatioiden riskiä sekä vaaraa sairastua myöhemmin aikuistyypin diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään sekä sydän- ja verisuonitauteihin.1 Suurimmassa riskissä sairastua raskausdiabetekseen ovat naiset, joilla on ylipainoa, aiempi raskausdiabetes, diabeteksen sukurasitus tai yli 40 vuoden ikä. Raskausdiabetesta hoidetaan ruokavaliolla, verensokerin omaseurannalla sekä tarvittaessa lääkehoidolla. Hoidolla voidaan vähentää äidin ...

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy maailmassa ja tämän vuoksi aktiivisen tutkimuksen kohde.1 Etenkin ennen keski-ikää sairastavuus ja kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin on suurempaa miehillä kuin naisilla.2,3 Myös sydän- ja verisuonitautien tyypillisissä ilmenemismuodoissa on selkeitä eroja sukupuolten välillä.4,5,6 Ennen keski-ikää miehillä on todettu naisia enemmän häiriöitä verisuonten endoteelin toiminnassa ja merkittävämpää suurten valtimoiden jäykistymistä.7,8 Verenpaine ...

Keuhkoahtaumatauti on pääosin tupakoinnin aiheuttama, vähitellen etenevä ja kuolemaan johtava pitkäaikaissairaus.1,2 Kuolleisuus on kääntäen suhteessa keuhkofunktioon.1,3,4 Maailmanlaajuisesti keuhkoahtaumatauti yleistyy, ja se on pian maailman kolmanneksi yleisin kuolinsyy.1,2 Suomessa keuhkoahtaumatauti kirjataan vuosittain noin 1 000 henkilön peruskuolinsyyksi, mutta myötävaikuttavana syynä se lienee huomattavasti tärkeämpi.5 Keuhkoahtaumatautia sairastavilla on usein liitännäissairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, masennusta ja osteoporoosia. ...

Metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen arvioidaan lisääntyvän hälyttävällä nopeudella ympäri maailman, eikä se ole enää ainoastaan länsimaiden ongelma, vaan kehittyvät taloudet kirivät meitä kiinni kovalla vauhdilla. Liikalihavuus ja rasvakudoksen toiminnan heikkeneminen altistavat metabolisten sairauksien kehittymiselle. Verisuonten ja niitä verhoavien endoteelisolujen on osoitettu viimeaikaisissa tutkimuksissa osallistuvan aktiivisesti eri kudosten kasvun ja toiminnan säätelyyn. Vuonna 2016 ...

Selvitimme kansallisista rekisteriaineistoista kaikkien Suomessa vuosina 2009–2013 ensimmäisen sepelvaltimotautikohtauksen vuoksi hoidettujen yli 18-vuotiaiden potilaiden (n=54 416) verihiutaleiden kaksoisestohoidon (oral antiplatelet treatment, OAP) aloittamiseen ja hoidon jatkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä.1  Akuutin sepelvaltimotautikohtauksen tanti-tromboottinen hoito Akuutti sepelvaltimotautikohtaus (acute coronary syndrome, ACS), johon lasketaan epästabiili angina pectoris (UAP), sydäninfarkti ilman ST-nousuja (NSTEMI) ja ST-nousuinfarkti (STEMI) aiheuttaa potilaille suuren vaaran ...

Ravitsemussuosituksissa kehotetaan korvaamaan ravinnon kovaa, tyydyttynyttä rasvaa pehmeällä, n-3- ja n-6-sarjan rasvahappoja sisältävällä tyydyttymättömällä rasvalla veren LDL-kolesterolipitoisuuden ja siten sydän- ja verisuonisairauksien riskin pienentämiseksi. Väestötutkimuksissa tämä onkin yhdistynyt pienempään sydäninfarktin riskiin.1,2 Ruokavalion rasvan laadun parantamisen vaikutusta sydän- ja verisuonisairauksien ilmaantumiseen on tutkittu myös monissa, pääasiassa 1950–1970-luvuilla tehdyissä kokeellisissa tutkimuksissa.3 Näissä useita vuosia kestäneissä rasvanvaihtotutkimuksissa tyydyttyneen ...

Idiopaattinen keuhkofibroosi (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) on idiopaattisista interstitiaalisista pneumonioista tavallisin: sen esiintyvyyden on arvioitu olevan Suomessa 8,6/100 000.1 IPF-diagnostiikan täsmällisyydelle on tarvetta, sillä viime vuosina markkinoille on tullut kaksi IPF:n etenemistä hidastavaa lääkettä, pirfenidoni2 ja nintedanibi3. Toisaalta arvio keuhkonsiirron mahdollisuudesta on syytä tehdä jo varhain IPF-diagnoosin yhteydessä.4 Idiopaattisen keuhkofibroosin diagnoosi IPF:n radiologinen ja histologinen ...