Naisten ja miesten verenkiertoelimistön säätely eroaa siten, että pystyasennossa miesten sydänkuormitus näyttäisi olevan naisia suurempi.

Lisäämällä rasvakudoksen verisuonitusta geeniterapian avulla rasvakudoksen toiminta parani ja tulehdus väheni, mikä aikaansai koko kehon glukoosiaineenvaihdunnan paranemista.

Akuutin sepelvaltimokohtauksen jälkeinen verihiutaleiden kaksoisestohoito ei toteutunut maassamme hoitosuositusten mukaisesti vuosina 2009–2013 eikä vastannut muiden Pohjoismaiden tasoa.

Suurempi linolihapon ja etenkin arakidonihapon saanti ruoasta on ollut yhteydessä pienempään sydän- ja verisuonisairauksien ja kokonaiskuolleisuuden riskiin ilman, että esimerkiksi syövän riski olisi lisääntynyt.

Meta-analyysit osoittavat, että isän iällä ja tupakoinnilla on vaikutusta lapsen terveyteen ja kohonneeseen riskin saada tiettyjä synnynnäisiä epämuodostumia ja sairastua skitsofreniaan sekä muutamiin syöpämuotoihin.

Vuoden pituisen liikuntaintervention perusteella hyvässä hoitotasapainossa olevat T1D-potilaat hyötyvät säännöllisestä liikunnasta merkitsevästi ja yhtä paljon kuin terveet verrokkinsa.

#Tuorein julkaisu

Diabetes ja sydänsairaudet

NRo. 24 • marraskuu 2018
6. vuosikerta
  • Hypertensio
  • Tyypin 1 diabetes
  • Äkillinen sepelvaltimokohtaus
Suosittelemme

Suosittelemme

LT Lassi Nelimarkka, sisätautien ja endokrinologian...

Asiantuntija: Lassi Nelimarkka

Kesto:

Analogiset basaali-insuliinit diabeteksen hoidossa

Asiantuntija: Professori Chantal Mathieu

Kesto: 31:14

#

Diabetes ja Sydänsairaudet

Jorma Lahtela,

Jorma Lahtela,
LKT, sisätautien professori

Juhani Airaksinen,

Juhani Airaksinen,
LKT, kardiologian professori

Kaj Metsärinne,

Kaj Metsärinne,
LKT, nefrologian ylilääkäri

Timo Strandberg,

Timo Strandberg,
LKT, geriatrian professori