Diabeetikoiden jalkainfektiot ovat haaste, johon vastaaminen vaatii monen erikoisalan välistä yhteistyötä, edelleen kehittyviä hoitopolkuja ja vaativimpien tapausten keskittämistä moniammatilliseen ja haavojen hoitoon erikoistuneeseen hoitoyksikköön.

Geenien ohella myös ympäristötekijät ovat vastuussa tyypin 1 diabeteksen synnystä. Enterovirusinfektiot on yhdistetty jo pitkään tyypin 1 diabetekseen, ja hiljattain erityisesti coxsackievirus B1:n on esitetty olevan taudin taustalla.

Tyypin 1 diabeteksessa saarekespesifisen autoimmuniteetin kehittäneistä lapsista ensimmäisenä ilmaantuva autovasta-aine on yleensä IAA tai GADA, harvoin IA-2A tai ZnT8A.

MEST SETE MEDtalks

Uutta – Ateriainsuliinit   Se hele webinar

Uutta – Ateriainsuliinit

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/08/unknown-1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/08/unknown-1-600x360.png 600w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/08/unknown-1-300x179.png 300w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/08/unknown-1-768x459.png 768w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/08/unknown-1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/08/unknown-1-360x215.png 360w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/08/unknown-1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Uutta – Ateriainsuliinit&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/uutta-ateriainsuliinit/'>Se hele webinar

Analogiset basaali-insuliinit diabeteksen hoidossa

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/nevp04os5v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_nevp04os5v videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Analogiset basaali-insuliinit diabeteksen hoidossa&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/analogiset-basaali-insuliinit-diabeteksen-hoidossa/'>Se hele webinar
- Onko niissä eroja ja mitä voi olla hoidon valitsemiselle merkitsee potilaalle

LT Lassi Nelimarkka, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, TYKS.

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/lassi-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/lassi-600x360.jpg 600w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/lassi-300x179.jpg 300w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/lassi-768x459.jpg 768w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/lassi-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/lassi-360x215.jpg 360w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/lassi.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
LT Lassi Nelimarkka, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, TYKS.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/sydansairaan-tyypin-2-diabeetikon-hyperglykemian-hoito-yksinkertaisesti/'>Se hele webinar

Diastolisen vaiheen kalvopotentiaali on potentiaalinen kohde uusille eteisvärinää hoitaville lääkeaineille ja joka kenties yhdistettynä repolarisaatiota hidastaviin lääkeaineisiin mahdollistaa tulevaisuudessa tehokkaamman eteisvärinän hoidon.

Suurentuneet seerumin aminohappopitoisuudet ennustavat insuliiniresistenssin kehittymistä nuorilla aikuisilla.

young adults sitting on a concrete fence

Stressi ja sydäntapahtumat

Autonomisen hermoston muutokset ja verisuonten supistuminen voivat osittain selittää sydäntapahtumien lisääntymistä vapaa-ajan tunne-elämyksissä. Hyvä fyysinen suorituskyky mahdollisesti suojaa stressireaktioon pohjautuvilta sydänongelmilta.

#Tuorein julkaisu

Diabetes ja Sydänsairaudet

Nro. 22 • Toukokuu 2018
6. vuosikerta
  • Insuliiniresistenssi
  • Tyypin 1 diabetes
  • Lihavuusleikkaukset
#

Diabetes ja Sydänsairaudet

Jorma Lahtela,

Jorma Lahtela,
LKT, sisätautien professori

Juhani Airaksinen,

Juhani Airaksinen,
LKT, kardiologian professori

Kaj Metsärinne,

Kaj Metsärinne,
LKT, nefrologian ylilääkäri

Timo Strandberg,

Timo Strandberg,
LKT, geriatrian professori