Reniini-angiotensiini-järjestelmää (RAS) estävät lääkeaineet, erityisesti ATR1-salpaajat, parantavat syövän ennustetta noin 30 %. Tutkimus perustuu suomalaiseen rekisteriaineistoon.

Asuinalueen sosioekonominen huono-osaisuus voi olla yhteydessä heikentyneeseen insuliiniherkkyyteen ja epäedullisiin glykeemisiin markkereihin varhaisesta aikuisuudesta lähtien.

young adults sitting on a concrete fence

Jakuva veren glukoosin sensorointi hyödyttää etenkin hypoglykemioihin taipuvaisia tyypin 1 diabeetikkoja.

Sosiaaliset suhteet ja sydänterveys

Sosiaaliseen eristäytyneisyyteen sekä yksinäisyyteen liittyi noin 40 % korkeampi ensimmäisen sydän- tai aivoinfarktin riski.

Pienten sepelvaltimoiden toimintahäiriö on melko harvinaista potilailla, jotka tulevat tutkimuksiin rintakivun ja epäillyn ahtauttavan sepelvaltimotaudin vuoksi.

#Tuorein julkaisu

Diabetes ja sydänsairaudet

Nro. 26 • Toukokuu 2019
7. vuosikerta
  • Diabetes
  • Eteisvärinä
  • Sepelvaltimotauti
Suosittelemme

Suosittelemme

LT Lassi Nelimarkka, sisätautien ja endokrinologian...

Asiantuntija: Lassi Nelimarkka

Kesto:

Analogiset basaali-insuliinit diabeteksen hoidossa

Asiantuntija: Professori Chantal Mathieu

Kesto: 31:14

#

Diabetes ja Sydänsairaudet

Jorma Lahtela,

Jorma Lahtela,
LKT, sisätautien professori

Juhani Airaksinen,

Juhani Airaksinen,
LKT, kardiologian professori

Kaj Metsärinne,

Kaj Metsärinne,
LKT, nefrologian ylilääkäri

Timo Strandberg,

Timo Strandberg,
LKT, geriatrian professori