Tyypin 1 diabetesta sairastavien henkilöillä nähdään merkitsevä ero kuolleisuudessa lapsettomien ja lapsia saaneiden välillä.

Diabetesta ja sen esiasteita sairastavat oireilevat kylmässä ympäristössä

Tyypin 2 diabetes ja sen esiasteet lisäävät kylmään liittyviä sydän- ja hengitystieoireita talvella.

Ylipainon tutkimisessa huolellisesti kehitetyt, ihmissoluihin perustuvat solumallit ovat tarpeen, jotta rasvakudoksen ja sen häiriötilojen tutkimuksesta saadaan luotettavaa, ihmisbiologisesti merkittävää tietoa.

Rasvan kantasoluista kehitetty insuliinivasteinen rasvasolumalli rasvakudokseen liittyviin tutkimuksiin
Pitkäkestoisen liikunta­intervention vaikutukset tyypin 1 diabeteksessa

Vuoden pituisen liikuntaintervention perusteella hyvässä hoitotasapainossa olevat T1D-potilaat hyötyvät säännöllisestä liikunnasta merkitsevästi ja yhtä paljon kuin terveet verrokkinsa.

Suomalaisessa RADIEL-tutkimuksessa raskausdiabeteksen riski oli 39 % pienempi tavanomaista äitiysneuvolaohjeistusta tehostetumpaa elintapaohjausta saaneilla.

Voiko raskausdiabetesta ehkäistä elintapamuutoksin?

Obstruktiivinen uniapnea (OSA) on yleinen, kansanterveydellisesti merkittävä sairaus, jossa potilas kärsii toistuvista unenaikaisista osittaisista (hypopnea) ja täydellisistä (apnea) ylähengitysteiden tukkeumista.1 Uniapnean tiedetään aiheuttavan muun muassa voimakasta päiväaikaista väsymystä, heikentävän elämänlaatua sekä lisäävän diabeteksen, sydän- ja verisuonitaudin sekä liikenneonnettomuuksien riskiä.2-4 Suomessa uniapneaa sairastaa ainakin 300 000 aikuista5 ja maailmanlaajuisesti 30–70-vuotiailla sen yleisyyden on arvioitu olevan 5,6–13,0 %.6 Hiljattain Heinzer ym. kuitenkin esittivät, että uniapnean yleisyys voi olla huomattavasti suurempi; 40–85-vuotiaista miehistä jopa 49,7 % ja naisista 23,4 % voi sairastaa uniapneaa.7 Uniapneaa tiedetään esiintyvän erityisesti ylipainoisilla keski-ikäisillä miehillä,6 mutta myös iän on osoitettu olevan yhteydessä uniapnean yleisyyteen.8 Uniapnean nykydiagnostiikka Nykyisin uniapnean diagnosointi perustuu kliinisiin oireisiin ja yöpolygrafiarekisteröinnillä määritettävään apnea-hypopnea-indeksiin (AHI). Uniapnea luokitellaan vaikeusasteluokkiin AHI:n perusteella – AHI<5: ei uniapneaa, 5≤AHI<15: lievä, 15≤AHI<30: keskivaikea ja AHI≥30: vaikea. AHI ei kuitenkaan ota huomioon apneoiden ja hypopneoiden kestoa eikä niiden aiheuttamien veren happisaturaatiolaskujen pituutta tai syvyyttä, vaan sen laskenta perustuu ainoastaan hengityskatkojen lukumäärään nukuttua…

#Tuorein julkaisu

Diabetes ja sydänsairaudet

NRo. 23 • syyskuu 2018
6. vuosikerta
  • Tyypin 1 diabetes
  • Raskausdiabetes
  • Insuliinivasteinen rasvasolumalli
Suosittelemme

Suosittelemme

LT Lassi Nelimarkka, sisätautien ja endokrinologian...

Asiantuntijat: Lassi Nelimarkka

Kesto:

Analogiset basaali-insuliinit diabeteksen hoidossa

Asiantuntijat: Professori Chantal Mathieu

Kesto: 31:14

#

Diabetes ja Sydänsairaudet

Jorma Lahtela,

Jorma Lahtela,
LKT, sisätautien professori

Juhani Airaksinen,

Juhani Airaksinen,
LKT, kardiologian professori

Kaj Metsärinne,

Kaj Metsärinne,
LKT, nefrologian ylilääkäri

Timo Strandberg,

Timo Strandberg,
LKT, geriatrian professori