Tutkimuksen perusteella rivaroksabaani on kustannusvaikuttava miesten eteisvärinän hoidossa varfariiniin verrattuna, kun potilailla on munuaisten vajaatoiminta.

Reniini-angiotensiini-järjestelmää (RAS) estävät lääkeaineet, erityisesti ATR1-salpaajat, parantavat syövän ennustetta noin 30 %. Tutkimus perustuu suomalaiseen rekisteriaineistoon.

Asuinalueen sosioekonominen huono-osaisuus voi olla yhteydessä heikentyneeseen insuliiniherkkyyteen ja epäedullisiin glykeemisiin markkereihin varhaisesta aikuisuudesta lähtien.

Jakuva veren glukoosin sensorointi hyödyttää etenkin hypoglykemioihin taipuvaisia tyypin 1 diabeetikkoja.

young adults sitting on a concrete fence

Sosiaaliseen eristäytyneisyyteen sekä yksinäisyyteen liittyi noin 40 % korkeampi ensimmäisen sydän- tai aivoinfarktin riski.

#Tuorein julkaisu

Diabetes ja sydänsairaudet

Nro. 27 • marraskuu 2019
7. vuosikerta
  • Diabetes
  • Eteisvärinä
  • Verenpainelääkkeet
Suosittelemme

Suosittelemme

LT Lassi Nelimarkka, sisätautien ja endokrinologian...

Asiantuntija: Lassi Nelimarkka

Kesto:

Analogiset basaali-insuliinit diabeteksen hoidossa

Asiantuntija: Professori Chantal Mathieu

Kesto: 31:14

#

Diabetes ja Sydänsairaudet

Jorma Lahtela,

Jorma Lahtela,
LKT, sisätautien professori

Juhani Airaksinen,

Juhani Airaksinen,
LKT, kardiologian professori

Kaj Metsärinne,

Kaj Metsärinne,
LKT, nefrologian ylilääkäri

Timo Strandberg,

Timo Strandberg,
LKT, geriatrian professori