Soluväliaineen molekyyli hyaluronaani on merkityksellinen myös syöpäsoluille. UV-säteily säätelee ihon hyaluronaanimetaboliaa, jonka signalointireittien ymmärtäminen saattaa avata uusia mahdollisuuksia UV-säteilyn aiheuttamien ihosyöpien ehkäisyyn ja hoitoon. Hyaluronaani on glykosaminoglykaani, joka koostuu vuorottelevista N-asetyyliglukosamiinin ja glukuro-nihapon muodostamista sokeriyksiköistä. Fysiologisissa olosuhteissa hyaluronaani-molekyyli voi sisältää 2 000-25 000 disakkaridia ja sen pituus voi olla 2-25 µm.1 Hyaluronaania on löydetty useimmista selkärankaisista ja sen pitoisuudet ovat korkeimmat ihossa, nivelissä ja silmän lasiaisessa. Tämän kiehtovan glykosaminoglykaanin monipuolisia ominaisuuksia hyödynnetään laajasti lääketieteessä ja, uusia sovelluksia lääkeaineiden kuljetuksessa ja kudosteknologiassa tutkitaan.2 Hyaluronaani vaikuttaa moniin solujen ominaisuuksiin, joista useat ovat tärkeitä myös syöpäsoluille. Hyaluronaani muodostaa solujen pinnalle peitteen, joka sitoo runsaasti vettä. Hyaluronaanipeite ympäröi erityisesti jakautuvia tai liikkuvia soluja.3-5 Aktiivinen hyaluronaanisynteesi solujen pinnalla aikaansaa jopa 20 µm pitkien värekarvamaisten solu-ulokkeiden muodostumisen.6,7 Näiden ulokkeiden lisäksi hyaluronaani saattaa yhdessä sitomiensa proteiinien kanssa muodostaa kaapelimaisia rakenteita, jotka sitovat valkosoluja.8-10 Hyaluronaanin molekyylikoon vaihtelun on todettu muuttavan sen biologista aktiivisuutta: pienet hyaluronaanifragmentit on muun muassa…

Jotta HPV-rokotekattavuus saadaan mahdollisimman hyväksi, vanhemmille ja rokotettaville lapsille tulisi antaa asiallista tietoa HPV-infektiosta, rokottamisesta ja HPV-rokotteen tehosta ja turvallisuudesta. Avainasemassa tiedottamisessa ovat terveydenhuollon ammattilaiset.

Kasvutekijä- ja tekoihovalmisteet eivät ole kroonisten haavojen ensi linjan hoitomuotoja, mutta valikoiduissa potilasryhmissä ne saattavat olla kalliista hinnastaan huolimatta kustannustehokkaita perinteisiin hoitoihin reagoimattomissa haavoissa.

Tromboembolisten tapahtumien esiintyvyys ja riskitekijät pään ja kaulan alueen syöpäpotilailla

Vaikka talihiivasienet kuuluvat ihon normaaliin mikrobistoon, ovat ne tärkeimpiä atooppista ekseemaa pahentavia mikrobeja. Talihiivasienten haitallista vaikutusta edesauttaa orvaskeden yläosassa sijaitsevan sarveissoluista, niiden välisistä liitoksista ja lipideistä koostuvan läpäisyesteen puutteellisuus atooppista ekseemaa sairastavilla. Tämä mahdollistaa mikrobien, ärsyttävien kemikaalien ja allergeenien pääsyn syvemmälle ihoon, jossa ne voivat laukaista ja pahentaa atooppista ihotulehdusta. Talihihistoriaa Ihmisen ihon talihiivasienet kuuluvat Malassezia-sukuun. Ensimmäisenä kuvasi talihiivasieniä C.F. Eichstedt savipuolipotilaan iholla vuonna 1846.1 Talihiivasienten taksonomiasta kiisteltiin pitkään. Noin sadan vuoden ajan käytettiin rinnakkaisnimiä Pityrosporum ja Malassezia. Vallitsi epävarmuus siitä, ovatko nämä synonyymejä. Vaikka kiista loppui jo vuonna 1986, jolloin International Commission on the Taxonomy of Fungi päätti koota talihiivasienet Malassezia-nimen alle, jäi erityisesti lajinimi Pityrosporum ovale sinnikkäästi käyttöön dermatologisessa kirjallisuudessa. Välillä oli tämä jaettu P. ovaleen ja P. orbiculareen, kunnes ymmärrettiin, että kyseessä on sama laji, nykynimeltään M. furfur. Parin viime vuosikymmenen aikana on löydetty yhteensä 14 talihiivasienten lajia, ihmisen iholta niistä yhdeksän: M. furfur, M. sympodialis, M.…

Uutta atooppisen ihottuman hoidossa

Hoitovalikoiman laajentumisen ansiosta atooppisen ihottuman hoitoa voidaan nykyään räätälöidä kliinisten piirteiden ja potilaan toiveiden perusteella.

Uutta atooppisen ihottuman hoidossa

Uusi MUG-Mel2-melanoomasolulinja tarjoaa tutkimusmallin uusien syöpäterapioiden kehittämiseen.

#Tuorein julkaisu

IHOTAUDIT

Nro. 4 • maaliskuu 2018
2. vuosikerta
  • HPV-rokote
  • Atooppinen ekseema
  • Kroonisen haavan hoito
#

Ihotaudit

Johanna Hagman,

Johanna Hagman,
LT, ihotautien ylilääkäri

Satu Wastimo,

Satu Wastimo,
Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri