Atooppisen ekseeman hoitoon on tulossa uusia mahdollisuuksia. Se tuo mukanaan uusia haasteita itse hoitoihin, mutta myös potilaiden, sairaanhoitajien ja lääkäreiden kouluttamiseen uusien hoitomuotojen käyttöönotossa. Toinen tärkeä teema on biologiset lääkkeet. Osa potilaista tarvitsee biologisia hoitoja, mutta miten heidät tunnistetaan, ja milloin on oikea aika kyseiselle hoitomuodolle. Kuuntele, mitä haasteita professori ja johtava ylilääkäri Christian Vestergaard, Dermatologian laitokselta, Aalborgin yliopistollisesta sairaalasta näkee tulevaisuuden tuovan.  

Tarvitsemme lisää tietoa psoriaasista

Rosa Parisi & Ireny Iskander Manchesterin yliopistosta (UK) esittelevät tuloksia tutkimuksestaan, jossa tarkastellaan psoriaasin globaalia esiintyvyyttä ja keskitytään erityisesti maihin, joissa psoriaasia koskeva informaatio on vähäistä. Tutkimus osoittaa, että psoriaasin ilmaantuvuudessa on huomattavia eroja suhteessa potilaiden ikään, diagnoosimetodeihin ja taudin arvioituun esiintyvyyteen. Lisäksi maantieteellinen sijainti ja etnisyys ovat merkittäviä tekijöitä. Tutkimus osoittaa myös, että psoriaasin globaalista ilmaantuvuudesta tarvitaan lisää tietoa.  

Yksi tämän vuoden EADV-kongressin keynote-puhujista on Christian Blank, the Netherlands Cancer Institute. Oheisella MEDtalk-videolla hän esittää uutta tietoa immunoterapiasta melanooman hoidossa, mikä on tärkeä askel matkalla kohti yksilöllisempää hoitoa.  

Vielä on parantamisen varaa

Biologisten hoitojen myötä on psoriaasin ja atooppisen ekseeman hoito kokenut vallankumouksen. Kuuntele professori Robert Gniadeckis:n näkemys aiheesta. Hän kertoo oman arvionsa uusista hoitomahdollisuuksista ja niiden käytöstä käytännön työssä. Vaikka monien potilaiden tila nykyään paranee tavalla, josta aiemmin uskallettiin vain haaveilla, on yhä osa-alueita, joissa tarvitaan parempia ja tehokkaampia hoitoja.  

Ihotautipotilaan leimautuminen

Monet ihotautipotilaat kokevat leimautumista, mikä vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa. Tämän vuoden EADV-kongressin hallituksen jäsen Jacek C. Szepietowski nosti esiin tämän ongelman, johon vaikuttavat itse sairaus, mutta myös kulttuuriset tekijät. Jacek C. Szepietowski huomauttaa, että ihotautipotilaiden hoito tulisi olla holistista, ja sen tulisi sisältää strategioita siitä, miten leimautumista voitaisiin välttää, ja miten sitä vastaan voidaan suojautua. Asiantuntijana Jacek C. Szepietowski, Department of Dermatology, Venereology and Allergology, University of Medicine, Wroclaw, Puola.  

Professori Kilian Eyerich Münchenin teknillisestä yliopistosta tutustuttaa kuulijat atooppisen ekseeman patogeneesiin. Tämän vuoden EADV-kongressi heijastaa alan kehitystä, ja lisääntynyt tieto atooppisesta ekseemasta näkyy entistä useammissa esitelmissä. Kuuntele Kilin Eyerichin MEDtalk-video tämän hyvin laajalle levinneen ihotaudin patogeneesistä.  

#Tuorein julkaisu

Ihotaudit

Nro. 5 • syyskuu 2018
2. vuosikerta
  • Ihokeliakia
  • Haavan hoito
  • Atooppinen ekseema
Suosittelemme

Suosittelemme

Atopic dermatitis – a clinical update

Asiantuntijat: Anita Remitz

Kesto: 8:15

EADV 2018

#

Ihotaudit

Johanna Hagman,

Johanna Hagman,
LT, ihotautien ylilääkäri

Satu Wastimo,

Satu Wastimo,
Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri