Astman Omahoito -tutkimuksen mukaan kyetään kyselymuuttujien avulla jakamaan astmaatikot alatyyppeihin, jotka kuvastavat hyvin astman tasapainoa ja vaikeusastetta.

Virtaus-tilavuusspirometrian tulkinnassa on suomalaiselle aikuisväestölle otettu käyttöön uudet Kainun ym. viitearvot.

Inhalaatiosteroidiannoksen nostaminen ei ole 12-vuotisen astmapotilaiden seurantatutkimuksen mukaan tarpeeksi tehokas keino hoitamaan kaikkia huonossa hoitotasapainossa olevia potilaita.

V/P SPECT -menetelmällä voidaan havaita ja arvioida keuhkoputkien ahtauman vaikeusaste, diagnosoida keuhkoahtaumatauti ja mitata jäljellä oleva keuhkojen kokonaistoiminta. V/P SPECT -menetelmällä on myös mahdollisuus havaita keuhkoahtaumataudin liitännäissairauksia.

Tutkimuksessa on havaittu tupakointiin liittyvä kohonnut astmariski erityisesti IL-6-geenin rs1800797- ja/tai rs1800795-polymorfismien GG-genotyypin omaavilla, mikä viittaa näiden henkilöiden erityiseen herkkyyteen tupakan haittavaikutuksille astman suhteen.

Luontaisen immuniteetin reseptorien ja molekyylien monimuotoisuudet altistavat lapsia tietynlaiselle nenänielun bakteerikolonisaatiolle jo varhaisella iällä, ja tämä voi myöhemmin herkistää astman tai allergian kehittymiselle.

#Tuorein julkaisu

Keuhkosairaudet

Nro. 19 • toukokuu 2018
6. vuosikerta
  • NSCLC
  • Keuhkoahtaumatauti
  • Tupakka ja astma
Suosittelemme

Suosittelemme

Christer Janson och Margareta Emtner MEDtalk BestPractice

Uutta tietoa COPD:n hoidosta

Asiantuntija: Christer Janson och Margareta Emtner

Videon pituus: 26:43

#

Keuhkosairaudet

Harri Öistämö,

Harri Öistämö,
erikoislääkäri

Heikki Ekroos,

Heikki Ekroos,
LT

Paula Kauppi,

Paula Kauppi,
LT, dosentti, osastonylilääkäri