Levinneen eli etäpesäkkeisen eturauhassyövän perushoito on kastraatiohoito. Osastonylilääkäri ja apulaisprofessori Antti Rannikko kertaa tällä MEDtalk-videolla, mitä tulee huomioida ja mitä kriteerejä tulee ottaa huomioon, kun epäillään kastraatioresistenssin kehittymistä.

Autoimmune pancreatitis (AIP) is considered a pancreatic manifestation of a newly proposed disease condition, IgG4-related disease (IgG4-RD). Recent epidemiological studies have addressed the incidence of cancer in patients with AIP and/or IgG4-RD with conflicting results. In this review, we discuss an association with cancer in patients with type 1 AIP and IgG4-RD. Autoimmune pancreatitis (AIP) is a special form of chronic pancreatitis with strong lymphocytic infiltration as the pathological hallmark and two distinct histopathological subtypes: lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis (LPSP, AIP type 1) and idiopathic duct-centric pancreatitis (IDCP, AIP type 2).1 The disease was first described by Sarles in 19612 who described chronic inflammatory sclerosis of the pancreas; it was definitely named autoimmune pancreatitis in 1995 by Yoshida and colleagues when clinicopathological similarities to autoimmune hepatitis were noticed.3 Over the last two decades, many diagnostic criteria for AIP have been proposed in the literature.4-9 According to the International Consensus Diagnostic Criteria…

Maailman väestö elää yhä pidempään, minkä seurauksena syöpätapaukset ovat lisääntyneet 33 prosenttia vuosina 2007–2017.

Naisten alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt, eikä alkoholin syöävaaraa tiedosteta.

Nykyaikaiset hoitoprotokollat parantavat elossaolotuloksia etäpesäkkeisessä melanoomassa

Vuoden 2019 rintasyöpäkongressissa San Antoniossa esiteltiin hyviä uutisia etäpesäkkeistä HER2-positiivista rintasyöpää sairastaville. Tanskalaisen Rigshospitalet-sairaalan ylilääkäri Ann Knop kommentoi tässä artikkelissa kiinnostavimpia tutkimuksia HER2-positiivisen rintasyövän hoidosta. ”Mielestäni ohjelma on mielenkiintoinen ja kaikki sessiot ovat kiinnostavia. Kaikista kongresseista ei ikävä kyllä voi sanoa samaa”, toteaa Ann Knop SABCS 2019 ‑kongressin ohjelmasta. HER2CLIMB HER2CLIMB-tutkimus, jonka ensimmäinen kirjoittaja on Rashimi Murthy, tuotti Ann Knopin mukaan hyviä tuloksia. Tutkimukseen otettiin aiemmin hoidettuja potilaita, ja heille annettiin tyrosiinikinaasin estäjä tukatinibia yhdessä kapesitabiinin ja trastutsumabin kanssa. ”Hoitoa annettiin potilaille, jotka olivat jo saaneet kaikki HER2-toimintaan kohdennetut standardihoidot, ja sekä etenemättömyysaika että elossaoloaika paranivat silti. On harvinaista, että näin raskaasti hoidetuilla potilailla saavutetaan tällaisia tuloksia, sitä paitsi aivometastaaseista riippumatta. Tämä oli siis erittäin positiivista.” Tutkimuksessa arvioitiin 480 potilaan tietoja. Mukana oli myös tanskalaisia potilaita. Tukatinibihoitoa saaneilla potilailla etenemättömyysaika oli 7,8 kk ja lumeryhmäläisillä taas 5,6 kk. Hoitojen välillä oli siis 2,2 kuukauden ero. Elossaoloajan mediaani oli interventioryhmässä 21,9 kk ja lumeryhmässä 17,4 kk. 2 vuoden elossaolo-osuudet…

#Tuorein julkaisu

Onkologia / hematologia

Nro. 01 • Maaliskuu 2020
9. vuosikerta
  • SABCS
  • Etäpesäkkeinen melanooma
  • Köyhien maiden syöpätaakka

Updates on COVID-19

Suosittelemme

Suosittelemme

Levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän sädehoito

Asiantuntija: Petteri Hervonen

Kesto: 1:41

Levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidon seuranta

Asiantuntija: Petteri Hervonen

Kesto: 2:17

Kastraatioresistentin eturauhassyövän diagnostiikka

Asiantuntija: Antti Rannikko

Kesto: 5:07

EHA 2019

ASCO 2019

#

Onkologia ja Hematologia

Heikki Minn,

Heikki Minn,
professori

Taina Turpeenniemi-Hujanen,

Taina Turpeenniemi-Hujanen,
professori, ylilääkäri

Vesa Kataja,

Vesa Kataja,
dosentti, johtajaylilääkäri