ESMO 2019 -syöpäkongressissa esitellyn IMpower110-tutkimuksen mukaan Tecentriq (atetsolitsumabi) pidentää elossaoloaikaa ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Tanskankielisen Best-Practice Onkologi -julkaisun toimituskunnan jäsen, ylilääkäri Jens Benn Sørensen Rigshospitalet--sairaalasta pitää uutista hyvin ilahduttavana. Tecentriq (atetsolitsumabi) pidensi ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien potilaiden elossaoloaikaa verrattuna tutkimuksen verrokkiryhmän potilaisiin. Tiedot perustuvat David Spigelin ESMO-kongressissa esittelemiin IMpower110-tutkimuksen tuloksiin.  Benn Sørensen kuunteli IMpower110-tutkimusta koskevaa esitelmää Barcelonassa. ”Nämä tulokset ovat erittäin suotuisia. Tutkimusnäyttö osoittaa, että ei-pienisoluista keuhkosyöpää, jossa PD-L1-molekyylin ilmentyminen on runsasta, voidaan hoitaa atetsolitsumabilla. Tulokset vastaavat odotuksiani, mutta on hyvä saada asialle vahvistus.” Tutkimuksen mukaan atetsolitsumabiryhmän potilaat elivät seitsemän kuukautta pidempään kuin verrokkiryhmäläiset. Tutkimuksessa todettiin, että elossaoloajan (OS) mediaani PD-L1-molekyyliä runsaasti ilmentävää, ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla oli hoitoryhmässä 20,2 kk ja solunsalpaajahoitoa saaneilla 13,1 kk.  Benn Sørensenin mielestä tutkimuksella voi olla suuri merkitys ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien potilaiden kannalta. ”Kiinnitin huomiota myös siihen, että potilaat, joilla PD-L1-molekyyliä ilmentyy runsaasti, voidaan ryhmitellä sen mukaan, ilmentyykö PD-L1-molekyyliä runsaasti kasvainsoluissa vai immuunisoluissa. Olisi kiinnostavaa selvittää,…

Tämän vuoden ESMO kongressissa esitellyn tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että immunoterapian ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä pidentää etenemättömyysaikaa etäpesäkkeistä uroteelikarsinoomaa sairastavilla.  Kongressissa professori Enrique Grande MD Anderson Cancer Center -organisaatiosta Madridista esitteli tuloksia tutkimuksesta ”IMvigor130: Efficacy and safety from a phase III study of atezolizumab (atezo) as monotherapy or combined with platinum-based chemotherapy (PBC) vs placebo + PBC in previously untreated locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (mUC)” (IMvigor 130: Teho- ja turvallisuustulokset vaiheen III tutkimuksesta, jossa arvioitiin atetsolitsumabin käyttöä ainoana hoitona tai yhdessä platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa verrattuna lumelääkkeen ja platinapohjaisen solunsalpaajahoidon yhdistelmään aiemmin hoitamattoman, paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoidossa). Granden esitelmää oli kuuntelemassa myös tanskalainen ylilääkäri Mads Agerbæk Aarhusin yliopistosairaalan kliinisen onkologian klinikalta. Hän pitää tietoja innostavina.  ”Kyseessä on toistaiseksi suurin tutkimus etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoidosta”, Agerbæk kertoi. Tutkimuksen seuranta-aika oli 11,8 kk ja etenemättömyysaika (PFS) oli 8,2 kk atetsolitsumabia ja solunsalpaajahoitoa saaneessa ryhmässä mutta 6,3 kk pelkkää solunsalpaajahoitoa saaneessa ryhmässä…

IMpower110-tutkimuksen tulokset osoittavat, että atetsolitsumabi pidentää elossaoloaikaa ei-pienisoluisen keuhkosyövän, jossa PD-L1-molekyylin ilmentyminen on runsasta, hoidossa.

Professori Enrique Grande, MD Anderson Cancer Centeristä, Madridista esittelee tällä MEDtalk-videolla IMvigor130-tutkimuksen tulokset grafiikan tukemana. Tutkimuksessa arvioitiin atetsolitsumabin käyttöä ainoana hoitona tai yhdessä platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa uroteelikarsinooman hoidossa.

Tällä MEDtalk-videolla Enrique Grande kertoo IMvigor130-tutkimuksesta, joka arvio immunoterapian ja solunsalpaajahoidon yhdistelmää uroteelikarsinooman hoidossa.  

Haimasyövän ennuste on parantumassa.