BTK- ja BCL2-signalointireitteihin kohdistuvien uusien hoitojen tehosta huolimatta, vastustuskyvystä on tullut suurin kliininen haaste CLL-potilaiden hoidossa. Priorisointi on tärkeää mahdollisten hoitoyhdistelmien identifioimisessa pysyvän remission saavuttamiseksi. Katso video Elise Ten Hackenin ja hänen tutkimusryhmänsä aihetta koskevista tutkimuksista.

Nuorten CLL-potilaiden ensilinjan hoito

Vuonna 2016 RESONATE-2 -tutkimus osoitti, että ibrutinibi, Imbruvica, voi toimia ensilinjan hoitona yli 65-vuotiailla CLL-potilailla. Matthew S. Davids esittelee videolla monikeskustutkimuksen tuloksia, jossa ibrutinibi-hoito yhdistettiin FCR:än (fludarabiini/syklofosfamidi/rituksimabi).

TKI-hoidon lopettaminen vastetta menettämättä (hoitovapaa remissio, TFR) on uusi hoitotavoite CML-CP-potilaille. Tutkimuksissa on osoitettu hoitovapaan remission tulokset aina 96 viikkoon saakka ensimmäisen ja toisen linjan nilotinibin (NIL) hoidon lopettamisen jälkeen. Professori Giuseppe Saglio on tutkinut hoidon lopettamisen merkitystä yleisten sairausindikaattoreiden osalta. Aiheesta tarkemmin videolla.

Katsotuimmat MEDtalk-videot

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)   Katso video

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/should-all-eligible-patients-with-multiple-myeloma-have-tandem-transplant-33/'>Katso video
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/discussion-of-established-combinations-and-new-combinations-in-multiple-myeloma-23/'>Katso video
Discussion of established combinations and new combinations in multiple myeloma (2:3)

Smouldering myeloma and high risk patients – a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/smouldering-myeloma-and-high-risk-patients-a-close-look-at-gem-cesar-and-centaurus-studies-13/'>Katso video
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

#Tuorein julkaisu

Onkologia / Hematologia

NRo. 23 • Lokakuu 2017
6. vuosikerta
  • Rintasyöpä
  • Melanooma
  • Lasten leukemia

ASH 2017 twitterissä