BTK- ja BCL2-signalointireitteihin kohdistuvien uusien hoitojen tehosta huolimatta, vastustuskyvystä on tullut suurin kliininen haaste CLL-potilaiden hoidossa. Priorisointi on tärkeää mahdollisten hoitoyhdistelmien identifioimisessa pysyvän remission saavuttamiseksi. Katso video Elise Ten Hackenin ja hänen tutkimusryhmänsä aihetta koskevista tutkimuksista.

Nuorten CLL-potilaiden ensilinjan hoito

Vuonna 2016 RESONATE-2 -tutkimus osoitti, että ibrutinibi, Imbruvica, voi toimia ensilinjan hoitona yli 65-vuotiailla CLL-potilailla. Matthew S. Davids esittelee videolla monikeskustutkimuksen tuloksia, jossa ibrutinibi-hoito yhdistettiin FCR:än (fludarabiini/syklofosfamidi/rituksimabi).

TKI-hoidon lopettaminen CML-CP-potilailla

TKI-hoidon lopettaminen vastetta menettämättä (hoitovapaa remissio, TFR) on uusi hoitotavoite CML-CP-potilaille. Tutkimuksissa on osoitettu hoitovapaan remission tulokset aina 96 viikkoon saakka ensimmäisen ja toisen linjan nilotinibin (NIL) hoidon lopettamisen jälkeen. Professori Giuseppe Saglio on tutkinut hoidon lopettamisen merkitystä yleisten sairausindikaattoreiden osalta. Aiheesta tarkemmin videolla.

#Tuorein julkaisu

Onkologia / Hematologia

NRo. 23 • Lokakuu 2017
6. vuosikerta
  • Rintasyöpä
  • Melanooma
  • Lasten leukemia

ASH 2017 twitterissä