Lyhytunisuudella, univajeella ja vuorokausirytmin häiriöllä voi olla kaksisuuntainen yhteys kroonisten sairauksien syntyyn liittyen seerumin kohonneiden sytokiinipitoisuuksien ja C-reaktiivisen proteiinin pitoisuuksien kautta.

Masennuksen ja aggression neuvottelustrategiamallit tarkastelevat oireiden vaikutuksia sosiobiologisissa järjestelmissä ja ennustavat, että lajinkehityksellisten juuriensa puolesta masennusoireet ovat koettuun sosiaaliseen konfliktiin liittyvä viestintä- ja neuvottelustrategia.

Suolisto-oireiden nykyistä kattavampi arviointi Parkinson-potilailla olisi perusteltua. Potilaat, joilla oli IBS:n kaltaisia oireita, kärsivät enemmän myös muista ei-motorisista oireista.

Voiko raskausdiabetesta ehkäistä elintapamuutoksin?

Mikrobeilta puolustautuminen ja kudosten puhtaanapito edellyttävät luontaisen ja hankitun immuunijärjestelmän osatekijöiden yhteistyötä esim. mikrogliasolujen TREM-molekyylin, komplementin CR1-reseptorin, interferonivasteisiin liittyvän TREX1-entsyymin sekä T-solujen PD-1-reseptorin osalta. Niissä todetut geneettiset polymorfismit vaikuttavat mm. neuroinflammaatioon ja riskiin sairastua Alzheimerin tautiin.

Tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen vaikeudet heikentävät neuropsykiatrisesti oireilevien lasten sosiaalista toimintakykyä.

Muistisairaan henkilön omaishoitajan kokemalla taakan tunteella ja masentuneisuudella on vain heikko yhteys muistisairaan psykologisiin ja käytösoireisiin.

#Tuorein julkaisu

Psykiatria / Neurologia

Nro. 23 • elokuu 2018
6. vuosikerta
  • Parkinsonin tauti
  • Lasten neuropsykiatriset oireet
  • Uni, immuniteetti ja tulehdukset
Suosittelemme

Suosittelemme

Miksi aikuisten ADHD:n diagnostiikka usein epäonnistuu?

Asiantuntijat: Dr. Larry Klassen

Kesto: 5:55

Multippeliskleroosi – immuunijärjestelmän palauttaminen

Asiantuntijat: Zsolt Illes

Kesto: 13:00

#

Psykiatria ja Neurologia

Anita Puustjärvi,

Anita Puustjärvi,
apulaisylilääkäri

Eero Pekkonen ,

Eero Pekkonen ,
neurologian erikoislääkäri
dosentti, osastonylilääkäri

Hanna Kuusisto,

Hanna Kuusisto,
hallintoylilääkäri, neurologian dosentti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Hämeenlinna

Jaana Suhonen,

Jaana Suhonen,
neurologian erikoislääkäri, dosentti

Jyrki Korkeila,

Jyrki Korkeila,
psykiatrian professori

Reetta Kälviäinen,

Reetta Kälviäinen,
professori, ylilääkäri