Defenssit eli puolustusmekanismit ovat minän keinoja suojella itseään silloin, kun jokin asia on liian ahdistava tai vaikea kohdattavaksi. Defenssien käyttö kuuluu normaaliin psyykkiseen toimintaan ja ne suojaavat mieltä. Toisaalta osa defensseistä vääristää yksilön kokemusta todellisuudesta, hänen omia ja muiden tunteita ja niiden tulkintoja. Defenssit voidaan määritellä automaattisiksi psykologisiksi prosesseiksi, jotka suojaavat yksilöä ahdistukselta ja tietoisuudelta sisäisistä ja ulkoisista vaaroista tai stressitekijöistä.1 Vaillantin mukaan2,3 kaikki yksilöt käyttävät defenssejä suhteellisen samankaltaisina, mutta defenssit voivat myös kehityksen myötä muuttua kypsemmiksi ja sitä kautta adaptiivisemmiksi.  Defenssit jaotellaan yleisesti niiden adaptiivisuuden mukaan kolmeen tai neljään ryhmään, defenssityyliin, riippuen niiden tasosta epäkypsä–kypsä-jatkumolla.4 Defenssien adaptiivisuuteen perustuva hierakkisuus on saanut tukea aiemmissa tutkimuksissa.5,6 Usein käytetään jaottelua kypsiin, neuroottisiin ja epäkypsiin defenssityyleihin.4 Vaikka defenssit ovat osin tiedostamattomia prosesseja, voidaan niistä seuraava käyttäytyminen tunnistaa ja sitä kautta raportoida. Itsearviointikysely DSQ (Defence Style Questionnaire)7 on useissa tutkimuksissa todettu validiksi defenssikyselyksi.  Defenssien ennustemerkitys Defenssien kypsyminen on nähty osana kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen,3,8 mutta…

Kaksivuotisen FINGER-tutkimuksen tehostettu elintapaohjaus ehkäisi muisti- ja ajattelutoimintojen heikkenemistä iästä, sukupuolesta, koulutus- ja tulotasosta, kognitiivisesta suorituskyvystä sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä riippumatta. Elintapaohjauksesta oli hyötyä myös Alzheimerin taudille altistavan APOE4-geenin kantajille.

Ongelmallinen pelaaminen on yhteydessä alhaiseen vireyteen, uni- ja keskittymisvaikeuksiin sekä ahdistus- ja masennusoireisiin.

Epäkypsät defenssit nuoruus- ikäisillä ennustavat persoonalli- suushäiriöitä aikuisuudessa

CORE-OM ja sen suomenkielinen versio on johdonmukainen, reliaabeli ja käyttökelpoinen mittari mittaamaan henkilön psyykkistä hyvinvointia.

ANT-DBS lisää frontaalisen alfatoiminnan asymmetriaa. Siten frontaalinen alfa-asymmetria on potentiaalinen biomarkkeri neuromodulaatiohoitojen vaikutuksista limbiseen järjestelmään.

Psykoottinen depressio on myöhemmällä aikuisiällä tavallinen etenkin naisilla. Tilaan liittyy vaikeaa masennusta ja sen ennuste on tavanomaista depressiota huonompi.

#Tuorein julkaisu

Psykiatria / Neurologia

Nro. 22 • huhtikuu 2018
6. vuosikerta
  • Muistikuntoutus
  • Psykoottinen depressio
  • Nuoren digipelaamisongelma
Suosittelemme

Suosittelemme

Miksi aikuisten ADHD:n diagnostiikka usein epäonnistuu?

Asiantuntija: Dr. Larry Klassen

Videon pituus: 5:55

Multippeliskleroosi – immuunijärjestelmän palauttaminen

Asiantuntija: Zsolt Illes

Videon pituus: 13:00

#

Psykiatria ja Neurologia

Anita Puustjärvi,

Anita Puustjärvi,
apulaisylilääkäri

Eero Pekkonen ,

Eero Pekkonen ,
neurologian erikoislääkäri
dosentti, osastonylilääkäri

Hanna Kuusisto,

Hanna Kuusisto,
hallintoylilääkäri, neurologian dosentti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Hämeenlinna

Jaana Suhonen,

Jaana Suhonen,
neurologian erikoislääkäri, dosentti

Jyrki Korkeila,

Jyrki Korkeila,
psykiatrian professori

Reetta Kälviäinen,

Reetta Kälviäinen,
professori, ylilääkäri