Krooniset kiputilat on lisätty ICD-11-koodistoon.

Mitä paremmin potilas tuntee oman hoitosuunnitelmansa, sen paremmin hän sitoutuu hoitoon.

Erittäin korkeataajuuksisesta ultraäänestä (VHRU) ei ole lisähyötyä verrattuna tavallisen ultraäänen halomerkkiin ennen glukokortikoidihoitoa. VHRU:sta voisi olla hyötyä kuitenkin jättisoluarteriittipotilaiden seurannassa.

Tulehduksellisten artriittien diagnostiikka on Suomessa hyvin epäyhtenäistä. Siksi tarvitaan kattava reumasairauksien kansallinen laaturekisteri, joka on perusteilla.

Nivelpsoriaasia sairastavalle on Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä määritelty moniammatillinen hoitopolku aina 20-vuotiskontrolliin saakka. Hoidon tavoitteena on mm. remissio.

Nivelreuman täsmähoito

Kun saamme lisää tietoa tulehduksellisten reumatautien immunologiasta, voimme tulevaisuudessa jakaa potilaita tarkemmin eri ryhmiin.

#Tuorein julkaisu

Reumasairaudet

NRo. 23 • elokuu 2019
7. vuosikerta
  • EULAR 2019
  • Nivelpsoriaasi
  • Jättisoluarteriitti
Suosittelemme

Suosittelemme

Jättisoluarteriittipotilaan uusi hoitopolku virtaviivaistaa hoitoa Jyväskylässä

Asiantuntija: Oyl., reumatologian erikoislääkäri Tuomas Rannio, Keski-Suomen keskussairaala

Kesto: 3:12

Treat to Target or Target to...

Asiantuntija: Heikki Relas ja Lars Erik Kristensen

Kesto: 12:44

#

Reumasairaudet

Dan Nordström,

Dan Nordström,
dosentti, sisätautien ja
reumatologian erikoislääkäri

Kristiina Aalto,

Kristiina Aalto,
dosentti,
lastenreumatologi

Riitta Luosujärvi,

Riitta Luosujärvi,
Dosentti, reumatologi, kehittämispäällikkö

Tom Pettersson,

Tom Pettersson,
LKT, professori h.c., sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri, Helsingin yliopistollinen sairaala

Johanna Huhtakangas,

Johanna Huhtakangas,
LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri, OYS, Reumayksikkö