Työntekijäammattien edustajilla tuki- ja liikuntaelinsairausperusteisten sairauspoissaolojen esiintyvyys on korkeampi ja poissaolot pidempiä kuin toimihenkilöammattien edustajilla.

Elämänlaadun muutokset multippeliskleroosia sairastavilla henkilöillä kymmenen vuoden seurannassa

Sairaanhoitopiirien yhteyteen on perustettu tietoaltaita, jotka sisältävät potilasjärjestelmien tiedon tutkimuskäyttöön soveltuvassa muodossa. Tietoaltaan avulla voidaan nopeasti löytää tutkimukselle olennainen potilasryhmä ja tehostaa lääketieteellistä tutkimusta. Tietoaltaita sovelletaan myös rekisteri- ja biopankkitutkimuksissa.

Reumatologisten immuunivälitteisten haittavaikutusten esiintymistiheys on immuuniaktivaation vapauttajahoitojen yhteydessä yli 5 %.

Ikä lisää hengityskatkojen vakavuutta uniapneapotilailla

Katsotuimmat MEDtalk-videot

The importance of early diagnosis and new treatment of RA   Katso video

The importance of early diagnosis and new treatment of RA

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-600x360.png 600w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-300x179.png 300w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-768x459.png 768w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-360x215.png 360w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
The importance of early diagnosis and new treatment of RA&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/importance-early-diagnosis-new-treatment-ra/'>Katso video

Nivelreuman hoito JAK-inhibiittoreilla – kliinistä kokemusta Australiasta

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ajsyj0iw5t.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ajsyj0iw5t videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Nivelreuman hoito JAK-inhibiittoreilla – kliinistä kokemusta Australiasta&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/nivelreuman-hoito-jak-inhibiittoreilla-kliinista-kokemusta-australiasta/'>Katso video
Nivelreuman hoito JAK-inhibiittoreilla

Treat to Target or Target to Treat

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-600x360.jpg 600w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-300x179.jpg 300w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-768x459.jpg 768w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-360x215.jpg 360w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Treat to Target or Target to Treat&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/treat-to-target-or-target-to-treat/'>Katso video
Treat to Target or Target to Treat

Lastenreuman uveiittipotilaiden adalimumabihoidossa on järkevää seurata adalimumabijäännöspitoisuutta ja vasta-ainepitoisuutta ainakin niillä potilailla, joiden uveiitti ei pysy remissiossa.

Nivelreuman pitkäaikaisennusteen arvioimiseksi on tärkeää tunnistaa sekä spesifisiä markkereita, jotka mahdollistavat taudin varhaisen toteamisen, että tekijöitä, jotka edustavat taudin aggressiivisuutta ja kohonnutta radiologisen etenemisen riskiä.

Diabetesta ja sen esiasteita sairastavat oireilevat kylmässä ympäristössä

Tutkimuksessa osoitettiin erilaisten systeemisten sidekudossairauksien ja vaskuliittien kuolinsyytiedot, joista nähdään, mihin elinjärjestelmiin ja komplikaatioihin on kiinnitettävä erityistä huomiota kliinisessä työssä.

#Tuorein julkaisu

Reumasairaudet

NRo. 20 • marraskuu 2018
6. vuosikerta
  • SCR 2018
  • Lastenreuma ja uveiitti
  • Immuuniaktivaation vapauttajat
#

Reumasairaudet

Dan Nordström,

Dan Nordström,
dosentti, sisätautien ja
reumatologian erikoislääkäri

Kristiina Aalto,

Kristiina Aalto,
dosentti,
lastenreumatologi

Pia Isomäki,

Pia Isomäki,
dosentti, sisätautien ja
reumatologian erikoislääkäri

Riitta Luosujärvi,

Riitta Luosujärvi,
Dosentti, reumatologi, kehittämispäällikkö

Tom Pettersson,

Tom Pettersson,
Professori, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri