Reumatologisten immuunivälitteisten haittavaikutusten esiintymistiheys on immuuniaktivaation vapauttajahoitojen yhteydessä yli 5 %.

Lastenreuman uveiittipotilaiden adalimumabihoidossa on järkevää seurata adalimumabijäännöspitoisuutta ja vasta-ainepitoisuutta ainakin niillä potilailla, joiden uveiitti ei pysy remissiossa.

Nivelreuman pitkäaikaisennusteen arvioimiseksi on tärkeää tunnistaa sekä spesifisiä markkereita, jotka mahdollistavat taudin varhaisen toteamisen, että tekijöitä, jotka edustavat taudin aggressiivisuutta ja kohonnutta radiologisen etenemisen riskiä.

Diabetesta ja sen esiasteita sairastavat oireilevat kylmässä ympäristössä

Katsotuimmat MEDtalk-videot

The importance of early diagnosis and new treatment of RA   Katso video

The importance of early diagnosis and new treatment of RA

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-600x360.png 600w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-300x179.png 300w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-768x459.png 768w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play-360x215.png 360w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/tore_gerd_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
The importance of early diagnosis and new treatment of RA&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/importance-early-diagnosis-new-treatment-ra/'>Katso video

Nivelreuman hoito JAK-inhibiittoreilla – kliinistä kokemusta Australiasta

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ajsyj0iw5t.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ajsyj0iw5t videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Nivelreuman hoito JAK-inhibiittoreilla – kliinistä kokemusta Australiasta&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/nivelreuman-hoito-jak-inhibiittoreilla-kliinista-kokemusta-australiasta/'>Katso video
Nivelreuman hoito JAK-inhibiittoreilla

Treat to Target or Target to Treat

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-600x360.jpg 600w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-300x179.jpg 300w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-768x459.jpg 768w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap-360x215.jpg 360w, https://bestprac.fi/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/heikki-retas-playknap.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Treat to Target or Target to Treat&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.fi/webinar/treat-to-target-or-target-to-treat/'>Katso video
Treat to Target or Target to Treat

Tutkimuksessa osoitettiin erilaisten systeemisten sidekudossairauksien ja vaskuliittien kuolinsyytiedot, joista nähdään, mihin elinjärjestelmiin ja komplikaatioihin on kiinnitettävä erityistä huomiota kliinisessä työssä.

Passiivinen tupakointi ja nivelreuman riski

Nivelreuma on systeeminen tulehdussairaus, jonka tyyppilöydöksiä ovat nivelten etenevä kudostuho ja autovasta-aineiden muodostus. Tauti jaetaan sitrulliinivasta-ainepositiiviseen ja sitrulliinivasta-ainenegatiiviseen muotoon sen perusteella, onko potilaalla vasta-aineita sitrullinoituneita peptidejä vastaan.1–3  Taudin syynä on monimutkainen vuorovaikutus geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden välillä. Tupakointi indusoi peptidiantigeenien sitrullinoitumista keuhkoissa ja on tärkeä riskitekijä etenkin sitrullinivasta-ainepositiivisen nivelreuman kohdalla.4-6 Se suurentaa myös sitrulliinivasta-ainenegatiivisen nivelreuman riskiä.7 Tupakoinnin arvioidaan aiheuttavan yhteensä noin 20 prosenttia Ruotsin kaikista nivelreumatapauksista.8  Nivelreumariski suurenee vasta tietyn tupakointialtistuksen ylityttyä Karolinska Institutet  -organisaation Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis  -tutkimus (EIRA) on tapaus-verrokkitutkimus, jossa pyritään kartoittamaan geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden vuorovaikutusta nivelreuman kehittymisessä. Tutkimukseen rekrytoidaan Ruotsin eri reumatautikeskuksista potilaita, joille on äskettäin kehittynyt nivelreuma. Kutakin tapausta varten valitaan väestörekisteristä satunnaisesti verrokkeja, jotka kaltaistetaan iän, sukupuolen ja läänin mukaan. Kaikki osallistujat täyttävät laajan kyselylomakkeen, johon kuuluu ympäristötekijöitä ja elämäntapoja koskevia kysymyksiä. Heitä pyydetään myös antamaan verinäytteitä serologisia tutkimuksia ja geenitutkimuksia varten.  Äskettäin toteutetussa EIRA-aineistoon perustuvassa tutkimuksessa (3 655 tapausta ja…

Helsingissä syyskuussa järjestetty SCR-kongressi oli menestys. Osanottajia oli yli 450 jopa 20 maasta.

#Tuorein julkaisu

Reumasairaudet

NRo. 19 • elokuu 2018
6. vuosikerta
  • EULAR 2018
  • Feltyn oireyhtymä
  • Pohjoismainen reumakongressi
#

Reumasairaudet

Dan Nordström,

Dan Nordström,
dosentti, sisätautien ja
reumatologian erikoislääkäri

Kristiina Aalto,

Kristiina Aalto,
dosentti,
lastenreumatologi

Pia Isomäki,

Pia Isomäki,
dosentti, sisätautien ja
reumatologian erikoislääkäri

Riitta Luosujärvi,

Riitta Luosujärvi,
Dosentti, reumatologi, kehittämispäällikkö

Tom Pettersson,

Tom Pettersson,
Professori, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri