Reniini-angiotensiini-järjestelmää (RAS) estävät lääkeaineet, erityisesti ATR1-salpaajat, parantavat syövän ennustetta noin 30 %. Tutkimus perustuu suomalaiseen rekisteriaineistoon.

Asuinalueen sosioekonominen huono-osaisuus voi olla yhteydessä heikentyneeseen insuliiniherkkyyteen ja epäedullisiin glykeemisiin markkereihin varhaisesta aikuisuudesta lähtien.

Käden puristusvoiman ja uupumuksen välillä näyttää olevan yhteys keuhkoahtaumatautia sairastavien parissa, etenkin miehillä.

EFFI-menetelmän käyttö spirometrian lisänä edistäisi merkittävästi obstruktiivisten keuhkosairauksien diagnostiikkaa.

Jakuva veren glukoosin sensorointi hyödyttää etenkin hypoglykemioihin taipuvaisia tyypin 1 diabeetikkoja.

Testaa tietosi

#Tuorein julkaisu

Updates on COVID-19

Suosittelemme

Suosittelemme

Atopic dermatitis – a clinical update

Asiantuntija: Anita Remitz

Kesto: 8:15