Sosiaaliset suhteet ja sydänterveys

Sosiaaliseen eristäytyneisyyteen sekä yksinäisyyteen liittyi noin 40 % korkeampi ensimmäisen sydän- tai aivoinfarktin riski.

ESPEN-, ESPGHAN- ja ECFS-organisaatiot ovat julkaisseet kystistä fibroosia sairastavien lasten ja aikuisten päivitetyt ravitsemussuositukset.

Hyvien astman hoitotulosten saavuttamiseksi on aiheellista kiinnittää huomiota oikeaan diagnoosiin, mahdollisiin liitännäissairauksiin sekä hyvään potilasohjaukseen.

Keuhkoahtaumataudin akuuttien pahenemisvaiheiden potilaskohtainen esiintymistiheys vaihtelee suuresti ajan mittaan.

Pienten sepelvaltimoiden toimintahäiriö on melko harvinaista potilailla, jotka tulevat tutkimuksiin rintakivun ja epäillyn ahtauttavan sepelvaltimotaudin vuoksi.

Suurentunut LDL-hiukkasten aggregoitumisherkkyys ennustaa sydänkuolemia itsenäisesti.