Poliittinen aktivoituminen ei muodostu tyhjiössä, vaan siihen vaikuttavat olennaisesti äänestäjän elämäntilanne, sosiaaliset verkot ja samastuminen erilaisiin ryhmiin.  ”Terveys on keskeinen yksilön hyvinvointiin ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttava tekijä. Se on selkeästi yhteydessä myös yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja poliittiseen toimintaan”, painottaa yleisen valtio-opin määräaikainen professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta. Terveyden merkitystä yksilön poliittiseen osallistumiseen on alettu viime vuosina tutkia ...

Poliittinen aktivoituminen ei muodostu tyhjiössä, vaan siihen vaikuttavat olennaisesti äänestäjän elämäntilanne, sosiaaliset verkot ja samastuminen erilaisiin ryhmiin.  ”Terveys on keskeinen yksilön hyvinvointiin ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttava tekijä. Se on selkeästi yhteydessä myös yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja poliittiseen toimintaan”, painottaa yleisen valtio-opin määräaikainen professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta. Terveyden merkitystä yksilön poliittiseen osallistumiseen on alettu viime vuosina tutkia ...