Merkittävin aivoinfarktin ennusteeseen vaikuttava tekijä on tukoksen syntymisestä tukoksen avautumiseen kuluva aika.1 Ajoissa annettu laskimonsisäinen liuotushoito avaa hyvin pienehköjen aivovaltimoiden tukoksia, mutta huonosti suurten aivovaltimoiden tukoksia (large vessel occlusion, LVO). Aivojen suurimman valtimon, keskimmäisen aivovaltimon (MCA) tyvihaaran (M1) tukoksen 3 kk kuolleisuus on liuotushoidon jälkeen 32 %, vain 18 % toipuessa omatoimiseksi.2  Vain yliopistosairaaloissa toteutettavassa ...

Aivoverenkiertohäiriöihin (AVH) sairastuu vuosittain noin 25 000 suomalaista. Osalle AVH-potilaista jää pysyviä haittoja ja ne ovat tärkein aikuisiän vammaisuutta aiheuttava tekijä. Yksi AVH:n riskitekijöistä on diabetes, riski on 2–3-kertainen ei-diabeetikoihin verrattuna. Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti tuoreita kokeellisen tutkimuksen löydöksiä ja uusia suosituksia siitä, miten diabetes tulisi ottaa huomioon AVH-potilaan akuuttihoidossa ja kuntoutusprosessissa. Kokeellinen tutkimus – ...

Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin kuolinsyy ja merkittävä vammaisuuden aiheuttaja. Kohonnut verenpaine on AVH:n tärkein riskitekijä1 ja selittää puolet AVH:n kuolleisuudesta.2 Aikuisväestöstä neljänneksellä verenpaine on koholla3 ja nousee akuutissa AVH:ssa 75 %:lla. Verenpainetaudin esiintyvyys on kaksinkertaistunut viimeisten 20 vuoden aikana, myös nuorilla ylipainoon, suolan liikakäyttöön tai vähäiseen liikuntaan liittyen.4 AVH:n hoito on kustannustehokkainta siihen ...