Astma ei ole vain yksi sairaus, vaan yleisnimike useammalle kokonaisuudelle, joiden taustalla on erilaisia tekijöitä ja joita yhdistää samankaltainen oirekuva.1 Astman alatyypityksen on ajateltu auttavan sairauden monimuotoisuuden taustalla olevien tekijöiden selvittämisessä.2 Lisäksi astmaatikkojen eri alatyyppien tunnistaminen saattaisi tulevaisuudessa mahdollistaa hoitojen tarkemman henkilökohtaisen kohdistamisen.3  Aikuisia astmaatikkoja on luokiteltu useassa tutkimuksissa.4-7 Julkaisimme Respiratory Research -lehdessä artikkelin Subtypes ...