ALK-estäjien valikoima muuttuu varsin nopeasti. Keuhkosyöpäalan maailmankonferenssissa (WCLC) Torontossa D. Ross Camidge University of Colorado Cancer Center syöpäkeskuksesta esitteli uusia tietoja ALTA-1L-tutkimuksesta (PL02.03), jossa verrattiin brigatinibia ja kritsotinibia ALK-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC) hoidossa.1  Brigatinibi on toisen polven ALK-tyrosiinikinaasinestäjä eli ALK-TKI, jolla on todettu olevan vankka teho kritsotinibiresistentin ALK-positiivisen NSCLC:n hoidossa. Etenemättömyysajan mediaani (mPFS) on tällä ...