Aikuisten akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) hoidot ovat kehittyneet viime vuosien aikana muun muassa tyrosiinikinaasiestäjien ja immunologisten syöpähoitojen ansiosta sekä laajentamalla pediatristen hoito-ohjelmien kohderyhmää nuoriin aikuisiin.1 Lapsipotilaisiin verrattuna aikuisten ALL:n hoitotulokset ovat kuitenkin edelleen jäljessä ja yli puolet potilaista menehtyy tautiinsa.1,2 Uusia hoitomuotoja kaivataan etenkin iäkkäämmille ja huonokuntoisille potilaille, joille kantasolusiirron tai perinteisten monisolunsalpaajahoitojen haitat nousevat ...