Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö aikuisilla.1 Sen esiintyvyys kasvaa, ja on arvioitu, että vuonna 2030 Euroopassa tulee olemaan 14–17 miljoonaa eteisvärinäpotilasta.2 Eteisvärinä on merkittävä aivoinfarktin riskitekijä. Potilaiden aivoinfarktiriski määräytyy yksilöllisten riskitekijöiden mukaan. Sairastettu aivoverenkiertohäiriö (TIA tai aivohalvaus) on merkittävin aivoinfarktin riskitekijä, ja sen ohessa verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, diabetes ja valtimosairaus ovat iän lisäksi eteisvärinäpotilaiden aivoinfarktiriskiä ...

Eteisvärinäpotilaan ennusteen kannalta olennainen osa hoitoa on laadukas antikoagulaatiohoito, jonka tavoite on pienentää eteisvärinän vuoksi suurentunutta tromboembolisten komplikaatioiden – erityisesti 2–7-kertaiseksi suurentunutta aivoinfarktin – riskiä.1 Antikoagulaatiohoidon kulmakivenä oli pitkään varfariini, jonka yksilöllinen annos määritellään säännöllisten INR-mittausten perusteella pyrkien ihanteelliseen hoitotasoon (usein 2–3). Suomessa varfariinia käyttäville eteisvärinäpotilaille on kertynyt keskimäärin 17–19 INR-mittausta vuodessa.2-4 Antikoagulaatiohoidon uudempia vaihtoehtoja ...