Uuden kombinaatiohoidon tarve kestävän remission takaamiseksi

| Elisa Ten Hacken | 19. Joulu 2017 kl. 12:43 |

BTK- ja BCL2-signalointireitteihin kohdistuvien uusien hoitojen tehosta huolimatta, vastustuskyvystä on tullut suurin kliininen haaste CLL-potilaiden hoidossa. Priorisointi on tärkeää mahdollisten hoitoyhdistelmien identifioimisessa pysyvän remission saavuttamiseksi. Katso video Elise Ten Hackenin ja hänen tutkimusryhmänsä aihetta koskevista ...

Nuorten CLL-potilaiden ensilinjan hoito

| Matthew S. Davids | kl. 12:31 |

Vuonna 2016 RESONATE-2 -tutkimus osoitti, että ibrutinibi, Imbruvica, voi toimia ensilinjan hoitona yli 65-vuotiailla CLL-potilailla. Matthew S. Davids esittelee videolla monikeskustutkimuksen tuloksia, jossa ibrutinibi-hoito yhdistettiin FCR:än ...

TKI-hoidon lopettaminen CML-CP-potilailla

| Giuseppe Saglio | kl. 12:29 |

TKI-hoidon lopettaminen vastetta menettämättä (hoitovapaa remissio, TFR) on uusi hoitotavoite CML-CP-potilaille. Tutkimuksissa on osoitettu hoitovapaan remission tulokset aina 96 viikkoon saakka ensimmäisen ja toisen linjan nilotinibin (NIL) hoidon lopettamisen jälkeen. Professori Giuseppe Saglio on tutkinut hoidon lopettamisen merkitystä yleisten sairausindikaattoreiden osalta. Aiheesta tarkemmin ...