Allergian, astman ja keuhkoahtaumataudin oireet ja hoito ovat samankaltaisia. Allerginen taipumus ilmenee tavallisesti useina allergisina sairauksina, kuten astmana, allergisena nuhana, ruoka-allergiana tai atooppisena ihottumana. Usein yksi ilmenemismuoto lisää riskiä sairastua toiseen allergiseen sairauteen. Esimerkiksi allerginen nuha voi edeltää astmaa.1,2 Astman kliininen kuva voi puolestaan olla hyvin lähellä keuhkoahtaumatautia ja jopa päällekkäinen sen kanssa.3 Astmalääkkeet toimivat ...

Astma on yleinen sairaus ja aikuisväestössä sitä tavataan noin 9–10 %:lla väestöstä. Yhteispohjoismainen tutkijaverkosto (Nordic Severe Asthma Network, NSAN) on arvioinut, että Pohjoismaiden yhteensä 22 miljoonasta asukkaasta noin 33 000 sairastaa vaikeaa astmaa.1 Uusien biologisten lääkehoitojen myötä astman arvio sekä diagnostisessa mielessä että hoitovasteen arvioinnissa on tarkentunut. ERS/ATS (European Respiratory Society/American Thoracic Society) on antanut ...

Astma on varsin yleinen krooninen hengitystiesairaus, jonka esiintyvyyden on raportoitu kohonneen viime vuosikymmeninä eri puolilla maailmaa. Viime vuosina astman esiintyvyyden on raportoitu tasoittuneen länsimaissa, kun taas kehitysmaissa esiintyvyys on lähtenyt vastikään selvään nousuun.1,2 Astman tasapainon on osoitettu vaikuttavan astmaa sairastavien fyysiseen ja psyykkiseen elämänlaatuun.3 Astman tasapainoon vaikuttaa puolestaan monet ympäristötekijät ja myös potilaan muut samanaikaiset ...

Interleukiini 6 (IL-6) on sytokiini, jonka on raportoitu vaikuttavan astman kehittymiseen useiden eri mekanismien kautta. IL-6 esimerkiksi osallistuu lymfosyyttien Th1 ja Th-2 tasapainon säätelyyn, liman tuotantoon, Th-17-solujen erilaistumisen edistämiseen ja säätelevien T-solujen inhibointiin.1 IL-6:a tuottavat monet eri solutyypit, kuten makrofagit, neutrofiilit, endoteeli- ja epiteelisolut, vasteena erilaisille stressi- ja vauriotekijöille, kuten tupakansavulle altistumiselle.2  Olemme aiemmin osoittaneet, ...

Astma ei ole vain yksi sairaus, vaan yleisnimike useammalle kokonaisuudelle, joiden taustalla on erilaisia tekijöitä ja joita yhdistää samankaltainen oirekuva.1 Astman alatyypityksen on ajateltu auttavan sairauden monimuotoisuuden taustalla olevien tekijöiden selvittämisessä.2 Lisäksi astmaatikkojen eri alatyyppien tunnistaminen saattaisi tulevaisuudessa mahdollistaa hoitojen tarkemman henkilökohtaisen kohdistamisen.3  Aikuisia astmaatikkoja on luokiteltu useassa tutkimuksissa.4-7 Julkaisimme Respiratory Research -lehdessä artikkelin Subtypes ...

Astma on heterogeeninen, krooninen sairaus, jota esiintyy maailmanlaajuisesti aikuisilla ja lapsilla.1,2 Astman alkamisiän on osoitettu olevan ratkaiseva tekijä astman fenotyyppien erottamisessa.3,4 Potilaat, joiden astma on alkanut lapsuusiällä, ovat tyypillisesti atooppisia ja yleensä hoitovaste inhaloitavalle kortikosteroidille on hyvä.4 Aikuisiällä alkavaa astmaa sairastavat potilaat eivät useimmiten ole atooppisia ja hoitoon tarvitaan yleensä enemmän lääkitystä verrattuna lapsuusiällä alkaneeseen ...

Interleukiini 6 (IL-6) on sytokiini, jonka on raportoitu vaikuttavan astman kehittymiseen useiden eri mekanismien kautta. IL-6 esimerkiksi osallistuu lymfosyyttien Th1 ja Th-2 tasapainon säätelyyn, liman tuotantoon, Th-17-solujen erilaistumisen edistämiseen ja säätelevien T-solujen inhibointiin.1 IL-6:a tuottavat monet eri solutyypit, kuten makrofagit, neutrofiilit, endoteeli- ja epiteelisolut, vasteena erilaisille stressi- ja vauriotekijöille, kuten tupakansavulle altistumiselle.2  Olemme aiemmin osoittaneet, ...

Astmaa sairastavia on maailmanlaajuisesti 334 miljoonaa ja obstruktiivista uniapneaa sairastavia yli 100 miljoonaa.1 Näin ollen on väistämätöntä, että huomattavalla prosenttiosuudella potilaista on molemmat taudit samanaikaisesti.2 Obstruktiivinen uniapnea on unihäiriö, jossa hengitystiet painuvat kasaan tai ahtautuvat kokonaan tai osittain nukkumisen aikana, mikä aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja -katkoksia.3 Uniapnean oireita ovat mm. kuorsaus, hengityskatkokset, väsymys päiväsaikaan, yöllinen virtsaamistarve ...

Astma on erittäin heterogeeninen tautiryhmä, jonka tautien yhteisenä piirteenä ovat toistuvat hengenahdistus-, yskä- ja limaisuusjaksot. Joka kymmenes ruotsalainen sairastaa jonkinlaista astmaa. Joidenkin astmatyyppien syynä on allerginen reaktio, toiset taas johtuvat muista syistä (esim. rasitusastma, asetyylisalisyylihapon aiheuttamat astmaoireet). Astman pahenemisvaiheiden yleisin syy ovat hengitystieinfektiot, jotka ovat useimmiten virusperäisiä. Monet astmapotilaat ovat kuitenkin myös hyvin herkkiä hengitysteitä ...