Staphylococcus aureus -bakteerilla (S. aureus) on tärkeä merkitys atooppisen ihottuman patogeneesissä. Jopa 70 % atooppista ihottumaa sairastavista on positiivisia S. aureus -bakteerin suhteen, ja kolonisaatiolla on yhteys atooppisen ihottuman suurempaan vaikeusasteeseen ja pahenemisvaiheiden runsaampaan määrään. Paikallisten antibioottivalmisteiden tiheä käyttö voi johtaa resistenttien S. aureus -kantojen, myös MRSA-kantojen, valikoitumiseen. Eri S. aureus -alalajeja ja niiden esiintyvyyttä ...

Atooppinen ihottuma ilmenee yleensä lapsuudessa ennen kahden vuoden ikää. Noin puolella sitä sairastavista lapsista on allergisia oireita ensimmäisen elinvuoden aikana.1 Lapsen atooppinen ihottuma vaikeuttaa koko perheen elämää, mikä johtuu lähinnä lapsen oireisiin liittyvästä univajeesta.2  Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että atooppista ihottumaa sairastavien lasten vanhemmilla on nukahtamisvaikeuksia ja he heräävät öisin useammin kuin terveiden lasten vanhemmat.3,4 ...

Atooppisen ihottuman merkitys ei ole vain ulkoinen, vaan kyse on kokonaisvaltaisesta elämään ja arkeen vaikuttavasta sairaudesta. Sairauden kanssa elämiseen voi liittyä laaja-alaisia haasteita ja elämänlaatuvaikutuksia.1 Atooppisen ihottuman oireilla on kuvattu olevan vaikutusta muun muassa sairastavien nukkumiseen, vapaa-aikaan,2 työelämään ja mielialaan.1 Erityisesti vaikean atooppisen ihottuman tiedetään heikentävän merkittävästi potilaan elämänlaatua.3  Allergia-, iho- ja astmaliitto, Sanofi ja ...

Dupilumabi on atooppisen ihottuman hoitoon tarkoitettu uusi biologinen lääke, jolle sekä Yhdysvaltain terveysviranomainen FDA että EU:n viranomaiset ovat myöntäneet myyntiluvan. Kyseessä on ensimmäinen atooppisen ihottuman hoitoon hyväksytty biologinen lääke. Dupilumabi on humaani monoklonaalinen vasta-aine, joka estää Th2-solujen erittämän interleukiini-4:n (IL-4) ja interleukiini-13:n (IL-13) toimintaa. Lääke on aiemmin todettu tehokkaaksi vakavan astman ja nenäpolyyppien hoidossa. IL-4 ...

Uutta atooppisen ihottuman hoidossa

Ihotaudit | Carsten Sauer Mikkelsen | 29. Maalisras 2017 kl. 1:23 | ,

Atooppinen ihottuma on kutiava, inflammatorinen ja krooninen ihovaiva, jolle on tyypillistä intensiteetin vaihtelu. Tauti puhkeaa useimmiten varhain ja se voi jatkua aikuisiälle tai uusiutua aikuisena. Useimmilla potilailla tautiaktiivisuus on pahimmillaan talvikaudella, jolloin ilmankosteus on pieni ja iho on kuivimmillaan. Muita tunnettuja tautia pahentavia tekijöitä ovat kuumuus, hiki, psyykkinen stressi ja väsymys. Atooppiseen ihottumaan viitataan monilla ...