Väsymys on tuttua kaikille, niin sairaille kuin terveillekin. Englannin sana fatigue taas kuvaa erästä väsymyksen muotoa, jota suomeksi kutsutaan uupumukseksi tai fatiikiksi. Väsymys yleensä korjaantuu nukkumalla tai lepäämällä, mutta uupumus ei. Uupumuksesta käytetään erilaisia mutta keskenään samansuuntaisia määritelmiä, esimerkiksi seuraavaa määritelmää: ”erittäin voimakas, pitkäkestoinen väsymyksen tunne ja fyysisen ja psyykkisen työskentelykyvyn huononeminen”.1 Jos uupumus jatkuu ...