Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on yhdessä sydäntautien kanssa keskeisin ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttava sairaus.1 Aivoverenkiertohäiriöllä tarkoitetaan yleisimmin aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa tai myös tilapäistä (korjaantuvaa) aivoverenkierron häiriötä. AVH on yleinen myös työiässä ja suurten työkyvyttömyyskustannusten vuoksi se on paitsi merkittävä kansanterveydellinen myös yhteiskunnallinen ongelma.2,3 Tutkimuksemme4 tavoitteena oli kartoittaa työkyvyttömyyden syitä ja kehitystä ennen ja jälkeen AVH:n ilmenemisen, jotta riskiryhmiä ...