Lastenreuman uveiittia pyritään hallitsemaan kortisonin ja reumalääkityksen avulla siten, että silmän etukammion tulehdussolumäärä pysyisi mahdollisimman pienenä, mielellään lähellä nollaa.1-3 Jos uveiittia ei saada rauhoitettua kortisonin ja meto-treksaatin avulla, potilaille voidaan aloittaa TNF-salpaajalääkitys, kuten adalimumabi.3 Adalimumabin avulla uveiittiremissio saavutetaan jopa 67 %:lla potilaista.4 Yksi syy vajaalle lääketeholle on immunisoituminen adalimumabille.5,6 Immunisoituminen tuottaa lääkevasta-aineita, joiden vuoksi lääkkeen ...