Keuhkoahtaumatauti on pääosin tupakoinnin aiheuttama, vähitellen etenevä ja kuolemaan johtava pitkäaikaissairaus.1,2 Kuolleisuus on kääntäen suhteessa keuhkofunktioon.1,3,4 Maailmanlaajuisesti keuhkoahtaumatauti yleistyy, ja se on pian maailman kolmanneksi yleisin kuolinsyy.1,2 Suomessa keuhkoahtaumatauti kirjataan vuosittain noin 1 000 henkilön peruskuolinsyyksi, mutta myötävaikuttavana syynä se lienee huomattavasti tärkeämpi.5 Keuhkoahtaumatautia sairastavilla on usein liitännäissairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, masennusta ja osteoporoosia. ...

Nykyään keuhkoahtaumatauti (COPD) käsitetään monimuotoiseksi tautiryhmäksi, joka koostuu useammasta fenotyypistä, joilla on samanlaisia kliinisiä ominaisuuksia. Sen lisäksi, että kliiniset fenotyypit limittyvät päällekkäisesti, saman kliinisen fenotyypin taustalla voi olla joukko erilaisia tautimekanismeja. Biologisesti endotyyppi yhdistää kliinisen fenotyypin ja sille tyypillisen tautimekanismin.1 Pian myös keuhkoahtaumatautipotilaat voivat hyötyä biologisen endotyypin mukaan räätälöidystä diagnostiikasta sekä täsmälääkkein toteutetusta yksilöllisestä hoidosta,2 ...

Keuhkoahtaumataudin hoidossa pyritään lievittämään oireita, parantamaan keuhkotoimintaa ja ehkäisemään pahenemisvaiheita. Potilaan kannalta ajan mittaan merkittävin yksittäinen interventio onkin tupakkavieroitus. Taudin vaikeusastetta määritettäessä otetaan huomioon spirometrialuokka, hengitystieoireet ja pahenemisvaiheiden esiintyminen. Keuhkoahtaumatautipotilaiden fyysinen kunto on usein heikko. Jos fyysisen kunnon epäillään olevan huono, asiaa on tutkittava tarkemmin, sillä se vaikuttaa suuresti taudinkulkuun ja ennusteeseen. Potilaat luokitellaan ryhmiin ...

Keuhkoahtaumatauti (COPD) aiheuttaa merkittävän kansanterveydellisen taakan. Yhdysvalloissa sen aiheuttamien sairaiden elinvuosien määrä on yhtä suuri kuin diabeteksen ja aivohalvausten yhteenlaskettu määrä.1 Työkyvyttömyydellä (DALY) mitattujen menetettyjen elinvuosien määrässä COPD on toiseksi suurin tekijä iskeemisten sydänsairauksien jälkeen. Yksittäisten potilaiden kohdalla on hyvä muistaa COPD-potilaiden olevan usein monisairaita,2 jolloin liitännäissairauksien aiheuttama kuorma yhdessä COPD:n kanssa voi olla vieläkin ...