Ustekinumabia on käytetty psoriasiksen hoidossa jo yli 10 vuoden ajan, mutta Crohnin taudin hoidossa se on vielä suhteellisen uusi valmiste.1 Suomalaisessa takautuvassa FINUSTE-monikeskustutkimuksessa selvitettiin tosielämän tietoon pohjautuen ustekinumabihoidon vaikuttavuutta Crohnin tautia sairastavilla potilailla. Tosielämän tieto eli ns. real-world data (RWD) antaa arvokasta lisätietoa valmisteen käytöstä todellisessa, valikoimattomassa potilasaineistossa, kun taas kliiniset tutkimukset toteutetaan kontrolloidussa asetelmassa ...

Ensi silmäyksellä lukija voi ajatella, mitä yhteistä suolistossa esiintyvällä Crohnin taudilla ja hampaan kiinnityskudoksia tuhoavalla parodontiitilla oikeastaan on. Kuitenkin nämä kliinisesti varsin erilaiset krooniset tulehdussairaudet omaavat molekulaarisia vuorovaikutustekijöitä, jotka liittyvät niiden patofysiologiaan.1 Tulehduksellisille suolistosairauksille, kuten Crohnin taudille ja haavaiselle paksusuolitulehdukselle (ulseratiivinen koliitti), on tunnusomaista häiriintynyt limakalvojen immuunipuolustus.2 Näistä Crohnin tautia esiintyy ohutsuolen alueella ja muualla ...