Diabeettinen retinopatia on yleisin työikäisten näkövammaisuuden syy kehittyneissä maissa, ja diabeettinen makulopatia on yleisin näön heikentymiseen johtava retinopatian muoto.1 Viime vuosikymmenien aikana diabeteksen tehostunut hoito, retinopatian seulonta ja uudet lääkevaihtoehdot ovat parantaneet hoitotuloksia ja vähentäneet näkövammautumisen riskiä. Uusien hoitojen, kuten lasiaiseen pistettävien kasvutekijänestäjien ja kortikosteroidivalmisteiden käytön myötä on päästy tilanteeseen, jossa voidaan odottaa potilaiden näöntarkkuuden ...