Aivoverenkiertohäiriöihin (AVH) sairastuu vuosittain noin 25 000 suomalaista. Osalle AVH-potilaista jää pysyviä haittoja ja ne ovat tärkein aikuisiän vammaisuutta aiheuttava tekijä. Yksi AVH:n riskitekijöistä on diabetes, riski on 2–3-kertainen ei-diabeetikoihin verrattuna. Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti tuoreita kokeellisen tutkimuksen löydöksiä ja uusia suosituksia siitä, miten diabetes tulisi ottaa huomioon AVH-potilaan akuuttihoidossa ja kuntoutusprosessissa. Kokeellinen tutkimus – ...