Sosioekonomisesti huono-osaisilla alueilla asuvat ovat suuremmassa riskissä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä diabetekseen, vaikka heidän oma sosioekonominen asemansa olisikin hyvä.1-3 Näitä yhteyksiä on tutkittu etenkin aikuisväestössä, mutta siitä kuinka sairausriski kehittyy lapsuudesta aikuisuuteen huono-osaisilla asuinalueilla eläneillä verrattuna hyväosaisilla alueilla eläneisiin, ei ole tietoa. Tätä kysymystä selvitettiin seuraamalla insuliinisensitiivisyyden sekä paastoveren sokeri- ja insuliinipitoisuuden kehittymistä läpi ...

Diabetes on heterogeeninen joukko sairaustiloja, joista vaikea muoto (todellinen insuliininpuutos tai vaikea insuliiniresistenssi) on 35–40 %:lla diabetesta sairastavista,1 ja tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on edelleen kasvussa.2 Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla on suurentunut valtimotautitapahtuma- ja kuolemanriski verrokkeihin nähden,3,4 ja juuri huonoon sokeritasapainoon (HbA1c:hen) liittyy yleisistä riskitekijöistä suurin sydän- ja verisuonitautikuolleisuusriski.4 Myös hypoglykemia aiheuttaa ...

Diabetes on Suomessa huomattava kansanterveydellinen ongelma. Diabeteksen esiintyvyys kasvaa maailmanlaajuisesti.1 Diabeetikoiden jalkaongelmat kuormittavat huomattavasti nykypäivän terveydenhuoltojärjestelmää. Jalkainfektio on yleinen ongelma, jonka on havaittu edeltävän liki 60 % diabeetikon alaraaja-amputaatioista.2 Alaraaja-amputaatiot vaikuttavat olevan vähentymään päin tyypin 1 diabeetikoilla, mutta toisaalta lisääntyvät tyypin 2 diabeetikoilla korostaen amputaatiota ehkäisevien toimien tärkeyttä nykyään.3 Alaraaja-amputaatio on jalkaongelmista kärsivien diabetespotilaiden paljon ...

Kohdun runko-osan syöpä on naisten yleisin gynekologinen syöpä kehittyneissä maissa. Suomessa kohdun runko-osan syövän ikävakioitu ilmaantuvuus on säilynyt viime vuosina tasaisena (12,3/100 000 henkilövuotta vuonna 2015) ja sairastumisriski 75 vuoden ikään mennessä on 1,6 %.1 Kohdun runko-osan syövälle altistavia tekijöitä ovat ikä, hormonaaliset tekijät (synnyttämättömyys, myöhäinen vaihdevuosi-ikä), lihavuus ja tyypin 2 diabetes (T2D).2,3 Kohdun runko-osan ...

Keliakia ja diabetes

Gastroenterologia | Kalle Kurppa | 18. Loka 2017 kl. 2:15 | ,

Keliakia ja diabeteksen eri alatyypit vaikuttavat suureen osaan suomalaisväestöstä. Tiedetään, että tyypin 1 diabetesta sairastavilla potilailla on kohonnut riski sairastua keliakiaan, mutta tyypin 2 diabeteksen kohdalla vastaavaa ei ole todettu. Keliakiaa ja tyypin 1 diabetesta yhdistää osin samankaltainen perimä, mutta niillä lienee muitakin yhteisiä, huonommin tunnettuja riskitekijöitä. Vilkkaan tutkimuksen kohteena ovat myös sairauksien mahdolliset vaikutukset ...