Idiopaattinen keuhkofibroosi (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) on idiopaattisista interstitiaalisista pneumonioista tavallisin: sen esiintyvyyden on arvioitu olevan Suomessa 8,6/100 000.1 IPF-diagnostiikan täsmällisyydelle on tarvetta, sillä viime vuosina markkinoille on tullut kaksi IPF:n etenemistä hidastavaa lääkettä, pirfenidoni2 ja nintedanibi3. Toisaalta arvio keuhkonsiirron mahdollisuudesta on syytä tehdä jo varhain IPF-diagnoosin yhteydessä.4 Idiopaattisen keuhkofibroosin diagnoosi IPF:n radiologinen ja histologinen ...

Sjögrenin oireyhtymä ja sukupuolten väliset erot

Reumasairaudet | Jorge I. Ramírez Sepúlveda | 22. TOUKOKUU 2018 kl. 1:12 | ,

Monet reumataudit, etenkin primaarinen Sjögrenin oireyhtymä (pSS), ovat naisilla huomattavasti yleisempiä kuin miehillä. Tätä vallitsevuuseroa on pyritty selittämään monilla eri syillä, mm. sukupuolihormonien ja sukupuolikromosomien vaikutuksella. Toistaiseksi ei tiedetä, mitkä molekyylitason taustamekanismit selittävät pSS:n suuremman vallitsevuuden naisilla. Käytännön kliinisessä työssä potilaan sukupuoli voi vaikuttaa taudin oireisiin ja potilaan statukseen. Tutkimuksissa on pyritty kuvailemaan pSS:n oireiden ...