Nordic Lymphoma Group on pohjoismaisten, lymfoomasta kiinnostuneiden lääkäreiden järjestö, joka keskittyy ensisijaisesti toteuttamaan tutkijalähtöisiä, kliinisiä tutkimussuunnitelmia. Large Cell Working Group -työryhmä pyrkii saavuttamaan parempia hoitotuloksia nuoremmilla potilailla, joilla on diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL). Työryhmä on toteuttanut kaksi vaiheen II kliinistä tutkimusta, CRY-04 ja CHIC. CRY-04- ja CHIC-tutkimusten yhdistetyt tulokset esiteltiin posterina vuoden 2018 ASH-konferenssissa. Vaikka ...